Système d'exploitation 100% GNU basé sur Debian
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
252B

 1. label live-@FLAVOUR@
 2. menu label ^Live (@FLAVOUR@)
 3. menu default
 4. linux @LINUX@
 5. initrd @INITRD@
 6. append @APPEND_LIVE@
 7. label live-@FLAVOUR@-failsafe
 8. menu label ^Live (@FLAVOUR@ failsafe)
 9. linux @LINUX@
 10. initrd @INITRD@
 11. append @APPEND_LIVE_FAILSAFE@