Système d'exploitation 100% GNU basé sur Debian
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
110B

  1. default 0
  2. color cyan/blue white/blue
  3. splashimage /boot/grub/splash.xpm.gz
  4. LINUX_LIVE
  5. LINUX_INSTALL
  6. MEMTEST