Système d'exploitation 100% GNU basé sur Debian
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
153B

  1. label hdt
  2. menu label ^Hardware Detection Tool (HDT)
  3. com32 hdt.c32
  4. label memtest
  5. menu label ^Memory Diagnostic Tool (memtest86+)
  6. linux /live/memtest