Thème du portail Yunohost
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Samuel VERMEULEN 22db0823f6 Merge branch 'master' of https://git.weblib.re/WEBLIB.RE/yunohost_theme 1 rok temu
img Optimisation 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Mise à jour de 'README.md' 1 rok temu
custom_overlay.css ajout logo svg et optimisation du thème 1 rok temu
custom_portal.css Optimisation 1 rok temu
custom_portal.js up 1 rok temu
install fix JSON architecture 1 rok temu

README.md

Installation

cd /usr/share/ssowat/portal/assets/themes && git clone https://git.weblib.re/WEBLIB.RE/yunohost_theme.git weblibre && cd weblibre && ./install