Thème du portail Yunohost
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

5 wiersze
87 B

#!/bin/bash
sed -i '1a\"theme": "weblibre",' /etc/ssowat/conf.json.persistent
exit 0