Backup complet du système sur un support externe
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Samuel VERMEULEN b761a95058 set -e 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md maj 1 rok temu
backup.sh set -e 1 rok temu

README.md

backup

Backup complet du système sur un support externe

sudo bash backup.sh <PARTUUID destination>