You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

12275 lines
319 KiB

# Header entry was created by Lokalize.
#
#: src/prefs/ModulePrefs.cpp:96
# Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2013, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Audacity 2.0.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: audacity-translation@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 16:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-04 23:37+0200\n"
"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: src/AboutDialog.cpp:57 src/AboutDialog.cpp:78
msgid "co-founder"
msgstr "spoluzakladatel"
#: src/AboutDialog.cpp:63
msgid "quality assurance"
msgstr "zajištění kvality"
#: src/AboutDialog.cpp:181
msgid "About Audacity"
msgstr "O programu Audacity"
#: src/AboutDialog.cpp:200
msgid "OK... Audacious!"
msgstr "Odvahu!"
#: src/AboutDialog.cpp:216
msgid ""
"Audacity is a free program written by a worldwide team of volunteer <a href="
"\"http://audacity.sourceforge.net/community/developers\">developers</a>. We "
"thank <a href=\"http://code.google.com\">Google Code</a> and <a href="
"\"http://sourceforge.net\">SourceForge</a> for hosting our project. Audacity "
"is <a href=\"http://audacity.sourceforge.net/download/\">available</a> for "
"Windows, Mac, and GNU/Linux (and other Unix-like systems)."
msgstr ""
"Audacity je svobodný program tvořený lidmi z celého světa, <a href=\"http://"
"audacity.sourceforge.net/community/developers\">dobrovolnými vývojáři</a>. "
"Děkujeme <a href=\"http://sourceforge.net\">SourceForge</a> a <a href="
"\"http://code.google.com\">Google Code</a> za poskytování místa projektu. "
"Audacity je <a href=\"http://audacity.sourceforge.net/download/\">dostupné</"
"a> pro Windows Mac OS X, GNU/Linux (a jiné Unixové systémy)."
#: src/AboutDialog.cpp:227
msgid ""
"If you find a bug or have a suggestion for us, please write, in English, to "
"our <a href=\"mailto:feedback@audacityteam.org\">feedback address</a>. For "
"help, view the tips and tricks on our <a href=\"http://wiki.audacityteam.org/"
"\">wiki</a> or visit our <a href=\"http://forum.audacityteam.org/\">forum</"
"a>."
msgstr ""
"Pokud naleznete chybu nebo pro nás máte návrh, napište nám anglicky na "
"adresu určenou pro zachytávání <a href=\"mailto:feedback@audacityteam.org"
"\">zpětné vazby od uživatelů</a>. Pokud sháníte pomoc, podívejte se na rady "
"a triky na naší <a href=\"http://wiki.audacityteam.org/\">wiki</a> nebo "
"navštivte naše <a href=\"http://forum.audacityteam.org/\">fórum</a>."
#: src/AboutDialog.cpp:240 src/AboutDialog.cpp:242
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Český překlad: Aleš Tošovský, Dominik Joe Pantůček, Vladimír Krupka "
"(Audacity 1.x), Pavel Fric (Audacity 2.x)"
#: src/AboutDialog.cpp:252
msgid ""
"free, open source, cross-platform software for recording and editing "
"sounds<br>"
msgstr ""
"software zadarmo, s otevřeným zdrojovým kódem, pro více operačních systémů "
"na nahrávání a úpravy zvuku<br>"
#: src/AboutDialog.cpp:256
msgid "Credits"
msgstr "Zásluhy"
#: src/AboutDialog.cpp:259
msgid "Audacity Developers"
msgstr "Vývojáři Audacity"
#: src/AboutDialog.cpp:262
msgid "Audacity Support Team"
msgstr "Tým podpory Audacity"
#: src/AboutDialog.cpp:265
msgid "Emeritus Developers"
msgstr "Bývalí vývojáři"
#: src/AboutDialog.cpp:268
msgid " Emeritus Team Members"
msgstr " Zasloužilí členové týmu"
#: src/AboutDialog.cpp:271
msgid "Other Contributors"
msgstr "Ostatní přispěvatelé"
#: src/AboutDialog.cpp:274
msgid "Audacity is based on code from the following projects:"
msgstr "Audacity je založeno na kódu následujících projektů:"
#: src/AboutDialog.cpp:277
msgid "Special thanks:"
msgstr "Zvláštní poděkování:"
#: src/AboutDialog.cpp:280
msgid "<b>Audacity&reg;</b> software is copyright"
msgstr "<b>Audacity&reg;</b> software je chráněn autorskými právy "
#: src/AboutDialog.cpp:282
msgid ""
"The name <b>Audacity&reg;</b> is a registered trademark of Dominic Mazzoni."
msgstr ""
"Jméno <b>Audacity&reg;</b> je registrovaná ochranná známka Dominica "
"Mazzoniho."
#: src/AboutDialog.cpp:338 src/AboutDialog.cpp:351 src/AboutDialog.cpp:544
msgid "Build Information"
msgstr "Informace o sestavení"
#: src/AboutDialog.cpp:344 src/prefs/ModulePrefs.cpp:90
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
#: src/AboutDialog.cpp:345 src/prefs/ModulePrefs.cpp:89
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"
#: src/AboutDialog.cpp:355
msgid "File Format Support"
msgstr "Podporovaný typ formátu"
#: src/AboutDialog.cpp:365 src/AboutDialog.cpp:367
msgid "MP3 Importing"
msgstr "Nahrávání MP3"
#: src/AboutDialog.cpp:374 src/AboutDialog.cpp:377
msgid "Ogg Vorbis Import and Export"
msgstr "Nahrávání a ukládání do Ogg Vorbis "
#: src/AboutDialog.cpp:381 src/AboutDialog.cpp:384
msgid "ID3 tag support"
msgstr "Podpora značek ID3"
#: src/AboutDialog.cpp:391 src/AboutDialog.cpp:394
msgid "FLAC import and export"
msgstr "Nahrávání a ukládání do FLAC"
#: src/AboutDialog.cpp:399 src/AboutDialog.cpp:402
msgid "MP2 export"
msgstr "Ukládání do MP2"
#: src/AboutDialog.cpp:407 src/AboutDialog.cpp:410
msgid "Import via QuickTime"
msgstr "Nahrát přes QuickTime"
#: src/AboutDialog.cpp:415 src/AboutDialog.cpp:417
msgid "FFmpeg Import/Export"
msgstr "Nahrávání/ukládání FFmpeg"
#: src/AboutDialog.cpp:421 src/AboutDialog.cpp:423
msgid "Import via GStreamer"
msgstr "Nahrát přes GStreamer"
#: src/AboutDialog.cpp:429
msgid "Core Libraries"
msgstr "Základní knihovny"
#: src/AboutDialog.cpp:435 src/AboutDialog.cpp:438 src/AboutDialog.cpp:441
#: src/AboutDialog.cpp:443 src/AboutDialog.cpp:448 src/AboutDialog.cpp:451
msgid "Sample rate conversion"
msgstr "Převod vzorkovacího kmitočtu"
#: src/AboutDialog.cpp:455
msgid "Audio playback and recording"
msgstr "Přehrávání a nahrávání zvuku"
#: src/AboutDialog.cpp:465
msgid "Features"
msgstr "Funkce"
#: src/AboutDialog.cpp:469 src/AboutDialog.cpp:472 src/AboutDialog.cpp:477
#: src/AboutDialog.cpp:480 src/AboutDialog.cpp:485 src/AboutDialog.cpp:488
#: src/AboutDialog.cpp:493 src/AboutDialog.cpp:496 src/AboutDialog.cpp:501
#: src/AboutDialog.cpp:504 src/AboutDialog.cpp:509 src/AboutDialog.cpp:512
msgid "Plug-in support"
msgstr "Podpora přídavných modulů"
#: src/AboutDialog.cpp:517 src/AboutDialog.cpp:520
msgid "Sound card mixer support"
msgstr "Podpora směšovače zvukové karty"
#: src/AboutDialog.cpp:525 src/AboutDialog.cpp:528
msgid "Pitch and Tempo Change support"
msgstr "Podpora změny výšky tónu a tempa"
#: src/AboutDialog.cpp:533 src/AboutDialog.cpp:536
msgid "Extreme Pitch and Tempo Change support"
msgstr "Podpora změny krajní výšky tónu a tempa"
#: src/AboutDialog.cpp:548
msgid "Program build date: "
msgstr "Datum sestavení programu:"
#: src/AboutDialog.cpp:551 src/AboutDialog.cpp:553
msgid "Build type:"
msgstr "Typ sestavení"
#: src/AboutDialog.cpp:551
msgid "Debug build"
msgstr "Sestavení pro ladění"
#: src/AboutDialog.cpp:553
msgid "Release build"
msgstr "Ostrá verze"
#: src/AboutDialog.cpp:558
msgid "Installation Prefix: "
msgstr "Instalace předpony:"
#: src/AboutDialog.cpp:562
msgid "Settings folder: "
msgstr "Složka s nastavením:"
#: src/AboutDialog.cpp:577
msgid "GPL License"
msgstr "Licence GPL"
#: src/AudacityApp.cpp:784
#, c-format
msgid ""
"%s could not be found.\n"
"\n"
"It has been removed from the list of recent files."
msgstr ""
"%s nelze nalézt.\n"
"\n"
"Byl odstraněno ze seznamu posledních souborů. "
#: src/AudacityApp.cpp:867
#, c-format
msgid ""
"One or more external audio files could not be found.\n"
"It is possible they were moved, deleted, or the drive they were on was "
"unmounted.\n"
"Silence is being substituted for the affected audio.\n"
"The first detected missing file is:\n"
"%s\n"
"There may be additional missing files.\n"
"Choose File > Check Dependencies to view a list of locations of the missing "
"files."
msgstr ""
"Jeden nebo více externích zvukových souborů nelze nalézt.\n"
"Je možné, že byly přesunuty, vymazány nebo jednotka byla odpojena.\n"
"Ticho je nahrazeno dotčeným zvukem.\n"
"První zjištěný chybějící soubor je:\n"
"%s\n"
"Mohou existovat další chybějící soubory.\n"
"Vyberte Soubor > Zkontrolovat závislosti k zobrazení seznamu míst "
"chybějících souborů "
#: src/AudacityApp.cpp:881
msgid "Files Missing"
msgstr "Chybějící soubory"
#: src/AudacityApp.cpp:1057
msgid "Master Gain Control"
msgstr "Ovládání zesílení (hlavní)"
#: src/AudacityApp.cpp:1183
msgid "Audacity is starting up..."
msgstr "Spouští se Audacity..."
#: src/AudacityApp.cpp:1215 src/Menus.cpp:212
msgid "&New"
msgstr "&Nový"
#: src/AudacityApp.cpp:1216 src/Menus.cpp:217
msgid "&Open..."
msgstr "&Otevřít..."
#: src/AudacityApp.cpp:1217
msgid "Open &Recent..."
msgstr "Otevřít &Nedávné..."
#: src/AudacityApp.cpp:1218 src/Menus.cpp:1054
msgid "&About Audacity..."
msgstr "&O programu Audacity..."
#: src/AudacityApp.cpp:1219
msgid "&Preferences..."
msgstr "&Nastavení..."
#: src/AudacityApp.cpp:1222 src/Menus.cpp:208
msgid "&File"
msgstr "&Soubor"
#: src/AudacityApp.cpp:1303 src/AudacityApp.cpp:1382
#, c-format
msgid "Using block size of %ld\n"
msgstr "Použitá velikost bloku: %ld\n"
#: src/AudacityApp.cpp:1324 src/AudacityApp.cpp:1397
#, c-format
msgid "Unknown command line option: %s\n"
msgstr "Neznámá volba příkazového řádku: %s\n"
#: src/AudacityApp.cpp:1506
msgid ""
"Audacity could not find a place to store temporary files.\n"
"Please enter an appropriate directory in the preferences dialog."
msgstr ""
"Audacity se nepodařilo najít místo pro uložení dočasných souborů.\n"
"Zadejte, prosím, příslušnou složku v dialogu Nastavení."
#: src/AudacityApp.cpp:1512
msgid ""
"Audacity is now going to exit. Please launch Audacity again to use the new "
"temporary directory."
msgstr ""
"Ukončení Audacity. Spusťte, prosím, Audacity znovu, aby se použil nový "
"dočasný adresář."
#: src/AudacityApp.cpp:1544
msgid ""
"Running two copies of Audacity simultaneously may cause\n"
"data loss or cause your system to crash.\n"
"\n"
msgstr ""
"Spuštění dvou kopií Audacity současně může způsobit\n"
"ztrátu dat nebo způsobit zhroucení systému.\n"
"\n"
#: src/AudacityApp.cpp:1551
msgid ""
"Audacity was not able to lock the temporary files directory.\n"
"This folder may be in use by another copy of Audacity.\n"
msgstr ""
"Audacity se nepodařilo zamknout adresář dočasných souborů\n"
".Tato složka může být používána jinou kopií Audacity.\n"
#: src/AudacityApp.cpp:1553
msgid "Do you still want to start Audacity?"
msgstr "Chcete znovu spustit Audacity?"
#: src/AudacityApp.cpp:1555
msgid "Error Locking Temporary Folder"
msgstr "Chyba při zamykání dočasné složky"
#: src/AudacityApp.cpp:1593
msgid "The system has detected that another copy of Audacity is running.\n"
msgstr "Systém zjistil, že je spuštěna další kopie Audacity.\n"
#: src/AudacityApp.cpp:1595
msgid ""
"Use the New or Open commands in the currently running Audacity\n"
"process to open multiple projects simultaneously.\n"
msgstr ""
"Použijte položku Nový nebo Otevřít v právě běžícím Audacity\n"
"k otevření více projektů současně.\n"
#: src/AudacityApp.cpp:1596
msgid "Audacity is already running"
msgstr "Audacity je již spuštěno"
#: src/AudacityApp.cpp:1613
msgid "Command-line options supported:"
msgstr "Podporované možnosti příkazového řádku:"
#: src/AudacityApp.cpp:1616
msgid "\t-help (this message)"
msgstr "\t-help (tento vzkaz)"
#: src/AudacityApp.cpp:1618
msgid "\t-version (display Audacity version)"
msgstr "\t-version (zobrazit verzi Audacity)"
#: src/AudacityApp.cpp:1622
msgid "\t-test (run self diagnostics)"
msgstr "\t-test (spustit vlastní diagnostiku)"
#: src/AudacityApp.cpp:1627
msgid "\t-blocksize nnn (set max disk block size in bytes)"
msgstr "\t-blocksize nnn (nastavit max. velikost bloku v bajtech)"
#: src/AudacityApp.cpp:1628
msgid ""
"In addition, specify the name of an audio file or Audacity project to open "
"it."
msgstr ""
"Kromě toho, k otevření zadejte název zvukového souboru nebo projektu "
"Audacity."
#: src/AudacityApp.cpp:1940
msgid ""
"Audacity project (.AUP) files are not currently \n"
"associated with Audacity. \n"
"\n"
"Associate them, so they open on double-click?"
msgstr ""
"Projektové soubory Audacity (.AUP) nejsou nyní \n"
"otevírány programem Audacity. \n"
"\n"
"Přiřaďte asociace a budou se otevírat dvojklikem myši."
#: src/AudacityApp.cpp:1941
msgid "Audacity Project Files"
msgstr "Projektové soubory Audacity"
#: src/AudacityLogger.cpp:167
msgid "Audacity Log"
msgstr "Log Audacity"
#: src/AudacityLogger.cpp:198 src/Tags.cpp:811
msgid "&Save..."
msgstr "&Uložit..."
#: src/AudacityLogger.cpp:199 src/Tags.cpp:790
#: src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:270 src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:791
msgid "Cl&ear"
msgstr "Sm&azat"
#: src/AudacityLogger.cpp:200 src/Menus.cpp:229 src/effects/Contrast.cpp:359
msgid "&Close"
msgstr "&Zavřít"
#: src/AudacityLogger.cpp:286
msgid "log.txt"
msgstr "log.txt"
#: src/AudacityLogger.cpp:288
msgid "Save log to:"
msgstr "Uložit zápis do:"
#: src/AudacityLogger.cpp:301
msgid "Couldn't save log to file: "
msgstr "Zápis nelze zapisovat do souboru:"
#: src/AudacityLogger.cpp:302 src/export/Export.cpp:607
#: src/export/Export.cpp:628 src/export/Export.cpp:672
#: src/import/ImportPCM.cpp:238 src/widgets/Warning.cpp:55
msgid "Warning"
msgstr "Varování "
#: src/AudioIO.cpp:561
msgid "Could not find any audio devices.\n"
msgstr "Nelze najít žádné zvukové zařízení.\n"
#: src/AudioIO.cpp:562
msgid ""
"You will not be able to play or record audio.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nebudete moci přehrávat nebo nahrávat zvuk.\n"
"\n"
#: src/AudioIO.cpp:565 src/AudioIO.cpp:585
msgid "Error: "
msgstr "Chyba:"
#: src/AudioIO.cpp:568
msgid "Error Initializing Audio"
msgstr "Chyba při inicializaci Audia"
#: src/AudioIO.cpp:581
msgid "There was an error initializing the midi i/o layer.\n"
msgstr "Došlo k chybě při inicializaci midi i/o vrstvy.\n"
#: src/AudioIO.cpp:582
msgid ""
"You will not be able to play midi.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nebudete moci přehrávat MIDI.\n"
"\n"
#: src/AudioIO.cpp:588
msgid "Error Initializing Midi"
msgstr "Chyba při inicializaci MIDI"
#: src/AudioIO.cpp:1293 src/AudioIO.cpp:1328
msgid "Out of memory!"
msgstr "Nedostatek paměti!"
#: src/AudioIO.cpp:1794
msgid ""
"Latency Correction setting has caused the recorded audio to be hidden before "
"zero.\n"
"Audacity has brought it back to start at zero.\n"
"You may have to use the Time Shift Tool (<---> or F5) to drag the track to "
"the right place."
msgstr ""
"Oprava nastavení prodlevy způsobila, že nahraný zvuk je skryt před nulou.\n"
"Audacity proto vrátila nastavení začátku na nulu.\n"
"Možná budete muset použít funkci nástroje Časový posun (<---> nebo F5) k "
"přetáhnutí skladby na správné místo."
#: src/AudioIO.cpp:1795
msgid "Latency problem"
msgstr "Problém s prodlevou"
#: src/AudioIO.cpp:3169
msgid ""
"Automated Recording Level Adjustment stopped. It was not possible to "
"optimize it more. Still too high."
msgstr ""
"Automatizované nastavení úrovně nahrávání nefunguje. Nebylo možno ji více "
"optimalizovat. Stále je příliš vysoká."
#: src/AudioIO.cpp:3177
#, c-format
msgid "Automated Recording Level Adjustment decreased the volume to %f."
msgstr "Automatizované nastavení úrovně nahrávání snížilo hlasitost na %f."
#: src/AudioIO.cpp:3192
msgid ""
"Automated Recording Level Adjustment stopped. It was not possible to "
"optimize it more. Still too low."
msgstr ""
"Automatizované nastavení úrovně nahrávání zastavilo. Nebylo možno ji více "
"optimalizovat. Stále je ještě nízká."
#: src/AudioIO.cpp:3204
#, c-format
msgid "Automated Recording Level Adjustment increased the volume to %.2f."
msgstr "Automatizované nastavení úrovně nahrávání snížilo hlasitost na %.2f."
#: src/AudioIO.cpp:3238
msgid ""
"Automated Recording Level Adjustment stopped. The total number of analyses "
"has been exceeded without finding an acceptable volume. Still too high."
msgstr ""
"Automatizované nastavení úrovně nahrávání nefunguje. Celkový počet analýz byl "
"překročen bez nalezení přijatelného objemu. Stále je příliš vysoká."
#: src/AudioIO.cpp:3240
msgid ""
"Automated Recording Level Adjustment stopped. The total number of analyses "
"has been exceeded without finding an acceptable volume. Still too low."
msgstr ""
"Automatizované nastavení úrovně nahrávání nefunguje. Celkový počet analýz byl "
"překročen bez nalezení přijatelného objemu. Stále je příliš nízká."
#: src/AudioIO.cpp:3243
#, c-format
msgid ""
"Automated Recording Level Adjustment stopped. %.2f seems an acceptable "
"volume."
msgstr ""
"Automatizované nastavení úrovně nahrávání nefunguje. %.2f se zdá jako "
"akceptovatelná hlasitost."
#: src/AutoRecovery.cpp:56
msgid "Automatic Crash Recovery"
msgstr "Automatické zotavení po chybě"
#: src/AutoRecovery.cpp:75
msgid ""
"Some projects were not saved properly the last time Audacity was run.\n"
"Fortunately, the following projects can be automatically recovered:"
msgstr ""
"Některé projekty nebyly naposledy správně uloženy.\n"
"Naštěstí lze tyto projekty automaticky obnovit:"
#: src/AutoRecovery.cpp:77
msgid "Recoverable projects"
msgstr "Zpětně získatelné projekty"
#: src/AutoRecovery.cpp:81
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: src/AutoRecovery.cpp:87
msgid "After recovery, save the project to save the changes to disk."
msgstr "Po obnovení projekt uložit pro uložení změn na disk."
#: src/AutoRecovery.cpp:91
msgid "Quit Audacity"
msgstr "Zavřít Audacity"
#: src/AutoRecovery.cpp:92
msgid "Discard Projects"
msgstr "Zahodit projekty"
#: src/AutoRecovery.cpp:93
msgid "Recover Projects"
msgstr "Obnovit projekty"
#: src/AutoRecovery.cpp:130
msgid ""
"Are you sure you want to discard all projects?\n"
"\n"
"Choosing \"Yes\" discards all projects immediately."
msgstr ""
"Opravdu chcete zahodit všechny projekty?\n"
"\n"
"Volba Ano okamžitě zahodí všechny projekty."
#: src/AutoRecovery.cpp:131
msgid "Confirm Discard Projects"
msgstr "Potvrdit zahození projektů"
#: src/AutoRecovery.cpp:149 src/AutoRecovery.cpp:186
msgid "Could not enumerate files in auto save directory."
msgstr "Nelze vyjmenovat soubory v adresáři s automatickým ukládáním."
#: src/AutoRecovery.cpp:150 src/AutoRecovery.cpp:187 src/Menus.cpp:3387
#: src/Menus.cpp:3399 src/Menus.cpp:5918 src/Project.cpp:2581
#: src/Project.cpp:4531 src/Project.cpp:4550 src/TrackPanel.cpp:7774
#: src/WaveTrack.cpp:1070 src/WaveTrack.cpp:1089 src/WaveTrack.cpp:2234
#: src/effects/Contrast.cpp:106 src/effects/Contrast.cpp:116
#: src/effects/Contrast.cpp:122 src/effects/Contrast.cpp:132
#: src/effects/Contrast.cpp:152 src/effects/Effect.cpp:537
#: src/effects/Generator.cpp:54 src/export/ExportFFmpeg.cpp:789
#: src/export/ExportMP2.cpp:235 src/prefs/DirectoriesPrefs.cpp:218
#: src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:520 src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:534
#: src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:559 src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:1059
#: src/toolbars/ControlToolBar.cpp:613 src/toolbars/ControlToolBar.cpp:941
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: src/BatchCommandDialog.cpp:57 src/BatchCommandDialog.cpp:61
#: src/BatchCommandDialog.cpp:62
msgid "Select Command"
msgstr "Vybrat příkaz"
#: src/BatchCommandDialog.cpp:81
msgid "&Command"
msgstr "&Příkaz"
#: src/BatchCommandDialog.cpp:83
msgid "&Edit Parameters"
msgstr "&Upravit parametry"
#: src/BatchCommandDialog.cpp:91
msgid "&Parameters"
msgstr "Pa&rametry"
#: src/BatchCommandDialog.cpp:96
msgid "C&hoose command"
msgstr "V&ybrat příkaz"
#: src/BatchCommands.cpp:476
msgid "Stereo to Mono Effect not found"
msgstr "Efekt Převést stereo na mono nebyl nalezen"
#: src/BatchCommands.cpp:496
msgid "Ogg Vorbis support is not included in this build of Audacity"
msgstr "Podpora Ogg Vorbis není zahrnuta v této verzi Audacity."
#: src/BatchCommands.cpp:508
msgid "FLAC support is not included in this build of Audacity"
msgstr "Podpora FLAC není zahrnuta v této verzi Audacity."
#: src/BatchCommands.cpp:512
#, c-format
msgid "Command %s not implemented yet"
msgstr "Příkaz %s ještě není implementován"
#: src/BatchCommands.cpp:529 src/effects/Effect.cpp:122
#, c-format
msgid ""
"Could not set parameters of effect %s\n"
" to %s."
msgstr ""
"Nelze nastavit parametry efektu %s\n"
" na %s."
#: src/BatchCommands.cpp:573
#, c-format
msgid "Your batch command of %s was not recognized."
msgstr "Dávkový příkaz %s nebyl rozpoznán."
#: src/BatchCommands.cpp:692
#, c-format
msgid ""
"Apply %s with parameter(s)\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Použít %s s parametrem(y)\n"
"\n"
"%s"
#: src/BatchCommands.cpp:693 src/BatchCommands.cpp:698
msgid "Test Mode"
msgstr "Zkušební režim"
#: src/BatchCommands.cpp:697
#, c-format
msgid "Apply %s"
msgstr "Použít %s"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:63 src/BatchProcessDialog.cpp:69
#: src/BatchProcessDialog.cpp:70
msgid "Apply Chain"
msgstr "Použít dávkové zpracování"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:95
msgid "&Select Chain"
msgstr "&Vybrat dávkové zpracování"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:100
msgid "Chain"
msgstr "Dávkové zpracování"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:107
msgid "Apply to Current &Project"
msgstr "Použít na nynější &projekt"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:108
msgid "Apply to &Files..."
msgstr "Použít na &soubory..."
#: src/BatchProcessDialog.cpp:109 src/BatchProcessDialog.cpp:287
#: src/effects/audiounits/AudioUnitEffect.cpp:897
msgid "&Cancel"
msgstr "&Zrušit"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:148 src/BatchProcessDialog.cpp:192
msgid "No chain selected"
msgstr "Nebylo vybráno dávkové zpracování"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:161
#, c-format
msgid "Applying '%s' to current project"
msgstr "Použít '%s' na nynější projekt"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:202
msgid "Please save and close the current project first."
msgstr "Nejprve, prosím, uložte a uzavřete současný projekt."
#: src/BatchProcessDialog.cpp:207
msgid "Select file(s) for batch processing..."
msgstr "Vyberte soubor(y) pro dávkové zpracování..."
#: src/BatchProcessDialog.cpp:232 src/Project.cpp:2182
msgid "All files|*|All supported files|"
msgstr "Všechny soubory|*|Všechny podporované soubory|"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:271
msgid "Applying..."
msgstr "Používá se..."
#: src/BatchProcessDialog.cpp:281
msgid "File"
msgstr "Soubor"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:398 src/BatchProcessDialog.cpp:402
#: src/BatchProcessDialog.cpp:403
msgid "Edit Chains"
msgstr "Upravit dávkové zpracování"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:455
msgid "&Chains"
msgstr "&Sady příkazů"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:474 src/Tags.cpp:787
msgid "&Add"
msgstr "&Přidat"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:475 src/LabelDialog.cpp:127 src/Tags.cpp:788
msgid "&Remove"
msgstr "&Odstranit"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:476
msgid "Re&name"
msgstr "Pře&jmenovat"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:482
msgid "C&hain (Double-Click or press SPACE to edit)"
msgstr "S&ada příkazů (k úpravě dvakrát klepněte nebo stiskněte MEZERNÍK)"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:492
msgid "Num"
msgstr "Čís."
#: src/BatchProcessDialog.cpp:493
msgid "Command "
msgstr "Příkaz "
#: src/BatchProcessDialog.cpp:494 src/effects/Contrast.cpp:245
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:498
msgid "&Insert"
msgstr "&Vložit"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:499
msgid "De&lete"
msgstr "Vy&mazat"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:500 src/effects/Equalization.cpp:3033
msgid "Move &Up"
msgstr "Posunout &nahoru"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:501 src/effects/Equalization.cpp:3034
msgid "Move &Down"
msgstr "Posunout &dolů"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:502 src/effects/Equalization.cpp:3040
msgid "De&faults"
msgstr "Vý&chozí"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:546
msgid "- END -"
msgstr "- KONEC -"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:573
#, c-format
msgid "%s changed"
msgstr "%s změněno"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:574
msgid "Do you want to save the changes?"
msgstr "Chcete uložit změny?"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:711
msgid "Enter name of new chain"
msgstr "Vložit název nového dávkového zpracování"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:722
msgid "Name must not be blank"
msgstr "Název nesmí být prázdný"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:732
#, c-format
msgid "Names may not contain '%c' and '%c'"
msgstr "Názvy nesmí obsahovat '%c' a '%c'"
#: src/BatchProcessDialog.cpp:763
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete %s?"
msgstr "Opravdu chcete vymazat %s?"
#: src/Dependencies.cpp:166
msgid "Removing Dependencies"
msgstr "Odstraňování závislostí"
#: src/Dependencies.cpp:167
msgid "Copying audio data into project..."
msgstr "Kopírování zvukových dat do projektu..."
#: src/Dependencies.cpp:302
msgid "Project Depends on Other Audio Files"
msgstr "Projekt závisí na jiných zvukových souborech"
#: src/Dependencies.cpp:324
msgid ""
"Copying these files into your project will remove this dependency.\n"
"This is safer, but needs more disk space."
msgstr ""
"Kopírování těchto souborů do vašeho projektu odstraní tuto závislost.\n"
"Je to bezpečnější, ale je potřeba více místa na disku."
#: src/Dependencies.cpp:328
msgid ""
"\n"
"\n"
"Files shown as MISSING have been moved or deleted and cannot be copied.\n"
"Restore them to their original location to be able to copy into project."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Soubory uvedené jako chybějící byly přesunuty nebo odstraněny a nelze je "
"kopírovat.\n"
"Obnovte je do jejich původního umístění, aby bylo možné je kopírovat do "
"projektu."
#: src/Dependencies.cpp:338
msgid "Project Dependencies"
msgstr "Závislosti projektu"
#: src/Dependencies.cpp:341
msgid "Audio File"
msgstr "Zvukový soubor"
#: src/Dependencies.cpp:343
msgid "Disk Space"
msgstr "Místo na disku"
#: src/Dependencies.cpp:349
msgid "Copy Selected Files"
msgstr "Kopírovat vybrané soubory"
#: src/Dependencies.cpp:361 src/Dependencies.cpp:513
msgid "Cancel Save"
msgstr "Zrušit uložení"
#: src/Dependencies.cpp:362
msgid "Save without Copying"
msgstr "Uložit bez kopírování"
#: src/Dependencies.cpp:365
msgid "Do Not Copy"
msgstr "Nekopírovat"
#: src/Dependencies.cpp:368
msgid "Copy All Files (Safer)"
msgstr "Kopírovat všechny soubory (bezpečnější)"
#: src/Dependencies.cpp:383 src/Dependencies.cpp:389
msgid "Ask me"
msgstr "Zeptej se mě"
#: src/Dependencies.cpp:384
msgid "Always copy all files (safest)"
msgstr "Vždy zkopírovat všechny soubory (nejbezpečnější)"
#: src/Dependencies.cpp:385
msgid "Never copy any files"
msgstr "Nikdy nekopírovat žádné soubory"
#: src/Dependencies.cpp:388
msgid "Whenever a project depends on other files:"
msgstr "Kdykoli projekt závisí na jiných souborech:"
#: src/Dependencies.cpp:424
msgid "MISSING "
msgstr "CHYBÍ"
#: src/Dependencies.cpp:512
msgid ""
"If you proceed, your project will not be saved to disk. Is this what you "
"want?"
msgstr ""
"Pokud budete pokračovat, nebude váš projekt uložen na disk. Opravdu to tak "
"chcete?"
#: src/Dependencies.cpp:552
msgid ""
"Your project is currently self-contained; it does not depend on any external "
"audio files. \n"
"\n"
"If you change the project to a state that has external dependencies on "
"imported files, it will no longer be self-contained. If you then Save "
"without copying those files in, you may lose data."
msgstr ""
"Váš projekt je v současné době samostatný, nezávisí na vnějších zvukových "
"souborech. \n"
"\n"
"Pokud změníte projekt do stavu, který má vnější závislost na nahraných "
"souborech, již nebude samostatný. Pokud ho pak uložíte bez zkopírování "
"souborů, které uvnitř obsahuje, může dojít ke ztrátě dat."
#: src/Dependencies.cpp:557
msgid "Dependency Check"
msgstr "Zkontrolovat závislost"
#: src/DirManager.cpp:209 src/DirManager.cpp:295 src/DirManager.cpp:446
#: src/DirManager.cpp:1638
msgid "Progress"
msgstr "Postup"
#: src/DirManager.cpp:364
msgid ""
"There is very little free disk space left on this volume.\n"
"Please select another temporary directory in Preferences."
msgstr ""
"Na disku zbývá velmi málo volného místa.\n"
"Vyberte prosím jiný dočasný adresář v předvolbách."
#: src/DirManager.cpp:396
msgid "Cleaning up temporary files"
msgstr "Čištění dočasných souborů"
#: src/DirManager.cpp:447
msgid "Saving project data files"
msgstr "Ukládání datových souborů projektu"
#: src/DirManager.cpp:522
msgid "Cleaning up cache directories"
msgstr "Čištění vyrovnávací paměti adresářů"
#: src/DirManager.cpp:585
msgid "mkdir in DirManager::MakeBlockFilePath failed."
msgstr "mkdir v DirManager::MakeBlockFilePath se nezdařilo."
#: src/DirManager.cpp:615
#, c-format
msgid ""
"Audacity found an orphan block file: %s. \n"
"Please consider saving and reloading the project to perform a complete "
"project check."
msgstr ""
"Audacity našlo osiřelý blokový soubor: %s. \n"
"Prosím, zvažte ukládání a opětovné načítání projektu k provedení kompletní "
"kontroly projektu."
#: src/DirManager.cpp:1207
#, c-format
msgid "%s-old%d"
msgstr "%s-starý%d"
#: src/DirManager.cpp:1215
msgid "Unable to open/create test file."
msgstr "Nelze otevřít/vytvořit zkušební soubor."
#: src/DirManager.cpp:1225
#, c-format
msgid "Unable to remove '%s'."
msgstr "Nelze odstranit '%s'."
#: src/DirManager.cpp:1230
#, c-format
msgid "Renamed file: %s\n"
msgstr "Přejmenovaný soubor: %s\n"
#: src/DirManager.cpp:1293
#, c-format
msgid "Unable to rename '%s' to '%s'."
msgstr "Není možné přejmenovat '%s' na '%s'."
#: src/DirManager.cpp:1312
#, c-format
msgid "Changed block %s to new alias name\n"
msgstr "Změněn blok %s na nový název - alias\n"
#: src/DirManager.cpp:1379
msgid "Project check read faulty Sequence tags."
msgstr "Kontrola projektu čte vadné sekvence značek."
#: src/DirManager.cpp:1381 src/DirManager.cpp:1434
msgid "Close project immediately with no changes"
msgstr "Zavřít projekt okamžitě beze změn"
#: src/DirManager.cpp:1382
msgid ""
"Continue with repairs noted in log, and check for more errors. This will "
"save the project in its current state, unless you \"Close project immediately"
"\" on further error alerts."
msgstr ""
"Pokračujte s opravami popsanými v logu a zkontrolujte, zda tam není více "
"chyb. To zachová projekt v jeho současném stavu, s vyjímkou \"Zavřít "
"projekt hned\" dalších chybových záznamů."
#: src/DirManager.cpp:1385
msgid "Warning - Problems Reading Sequence Tags"
msgstr "Upozornění - Problém s čtením sekvence značek"
#: src/DirManager.cpp:1400 src/DirManager.cpp:1802
msgid "Inspecting project file data"
msgstr "Kontrola dat souboru projektu"
#: src/DirManager.cpp:1419
#, c-format
msgid ""
"Project check of \"%s\" folder \n"
"detected %d missing external audio file(s) \n"
"('aliased files'). There is no way for Audacity \n"
"to recover these files automatically. \n"
"\n"
"If you choose the first or second option below, \n"
"you can try to find and restore the missing files \n"
"to their previous location. \n"
"\n"
"Note that for the second option, the waveform \n"
"may not show silence. \n"
"\n"
"If you choose the third option, this will save the \n"
"project in its current state, unless you \"Close \n"
"project immediately\" on further error alerts."
msgstr ""
"Kontrola projektu \"%s\" složky \n"
"zjištěn % d chybějící externí zvukový soubor(y) \n"
"(\"přiřazené soubory\"). Neexistuje žádný způsob, jak v Audacity \n"
"obnovit tyto soubory automaticky.\n"
"Pokud si z možností níže zvolíte první nebo druhou volbu,\n"
"můžete se pokusit o nalezení a obnovení chybějících souborů\n"
"do jejich předchozího umístění.\n"
"\n"
"Všimněte si, že u druhé volby je sice původní křivka\n"
"zobrazena, chybějící zvuk ale přehráváno není.\n"
"\n"
"Pokud zvolíte třetí volbu, projekt bude uložen v jeho\n"
"současném stavu, dokud projekt okamžitě nezavřete\n"
"při další zprávě o chybě. Audacity bude pracovat bez\n"
"chybějícího zvuku."
#: src/DirManager.cpp:1435 src/DirManager.cpp:1554
msgid "Treat missing audio as silence (this session only)"
msgstr "Zacházet s chybějícím zvukem jako s tichem (pouze toto sezení)"
#: src/DirManager.cpp:1436
msgid "Replace missing audio with silence (permanent immediately)."
msgstr "Nahradit chybějící zvuk tichem (stále okamžitě)."
#: src/DirManager.cpp:1439
msgid "Warning - Missing Aliased File(s)"
msgstr "Varování - Chybějící přiřazený soubor(y)"
#: src/DirManager.cpp:1469
msgid " Project check replaced missing aliased file(s) with silence."
msgstr " Kontrola projektu nahradila chybějící přiřazený soubor(y) tichem."
#: src/DirManager.cpp:1489
#, c-format
msgid ""
"Project check of \"%s\" folder \n"
"detected %d missing alias (.auf) blockfile(s). \n"
"Audacity can fully regenerate these files \n"
"from the current audio in the project."
msgstr ""
"Kontrola projektu \"%s\" složka \n"
"zjištěn %d chybějící přiřazený (.auf) blok souboru(ů). \n"
"Audacity plně regenerovalo tyto soubory \n"
"z aktuálního zvuku v projektu."
#: src/DirManager.cpp:1495
msgid "Regenerate alias summary files (safe and recommended)"
msgstr "Regenerovat přiřazené souhrnné soubory (bezpečné a doporučené)"
#: src/DirManager.cpp:1496
msgid "Fill in silence for missing display data (this session only)"
msgstr "Vyplňte ticho v chybějících zobrazovaných datech (pouze tato relace)"
#: src/DirManager.cpp:1497 src/DirManager.cpp:1553 src/DirManager.cpp:1612
msgid "Close project immediately with no further changes"
msgstr "Zavřít projekt okamžitě bez dalších změn"
#: src/DirManager.cpp:1500
msgid "Warning - Missing Alias Summary File(s)"
msgstr "Varování - Chybějící přiřazený souhrnný soubor(y)"
#: src/DirManager.cpp:1522
msgid " Project check regenerated missing alias summary file(s)."
msgstr ""
" Kontrola projektu zregenerovala chybějící přiřazený souhrnný soubor(y)."
#: src/DirManager.cpp:1540
#, c-format
msgid ""
"Project check of \"%s\" folder \n"
"detected %d missing audio data (.au) blockfile(s), \n"
"probably due to a bug, system crash, or accidental \n"
"deletion. There is no way for Audacity to recover \n"
"these missing files automatically. \n"
"\n"
"If you choose the first or second option below, \n"
"you can try to find and restore the missing files \n"
"to their previous location. \n"
"\n"
"Note that for the second option, the waveform \n"
"may not show silence."
msgstr ""
"Kontrola projektu \"%s\" složka \n"
"detekovala %d chybějící zvuková data (.au) blokového souboru(ů), \n"
"zřejmě kvůli chybě, pádu aplikace nebo náhodnému \n"
"vymazání. Audacity nemůže obnovit \n"
"tyto chybějící soubory automaticky. \n"
"\n"
"Pokud zvolíte první nebo druhou možnost níže, \n"
"můžete zkusit vyhledat a obnovit chybějící soubory \n"
"do jejich původního umístění . \n"
"\n"
"Všimněte si, že při druhé možnosti, nemusí křivka \n"
"zobrazit ticho."
#: src/DirManager.cpp:1555
msgid "Replace missing audio with silence (permanent immediately)"
msgstr "Nahradit chybějící zvuk tichem (trvalé ihned)"
#: src/DirManager.cpp:1558
msgid "Warning - Missing Audio Data Block File(s)"
msgstr "Varování - chybí zvuková data blokového souboru(ů)"
#: src/DirManager.cpp:1580
msgid ""
" Project check replaced missing audio data block file(s) with silence."
msgstr ""
" Kontrola projektu nahradila chybějící zvuková data blokového souboru(ů) "
"tichem."
#: src/DirManager.cpp:1596
msgid ""
" Project check ignored orphan block file(s). They will be deleted when "
"project is saved."
msgstr ""
" Kontrola projektu ignorovala osiřelý blokový soubor(y). Budou odstraněny "
"po uložení projektu."
#: src/DirManager.cpp:1602
#, c-format
msgid ""
"Project check of \"%s\" folder \n"
"found %d orphan block file(s). These files are \n"
"unused by this project, but might belong to other projects. \n"
"They are doing no harm and are small."
msgstr ""
"Kontrola projektu \"%s\" složka \n"
"nalezla %d nepřiřazený blokový souboru (nepřiřazených-osiřelých\n"
"blokových souborů). Tento projekt je \n"
"nevyužívá, ale mohou patřit do jiného. \n"
"Nedělají žádnou škodu a jsou malé."
#: src/DirManager.cpp:1611
msgid "Continue without deleting; ignore the extra files this session"
msgstr "Pokračovat bez odstranění; ignorovat další extra soubory této relace"
#: src/DirManager.cpp:1613
msgid "Delete orphan files (permanent immediately)"
msgstr "Odstranění osiřelých souborů (permanentní ihned)"
#: src/DirManager.cpp:1616
msgid "Warning - Orphan Block File(s)"
msgstr "Varování - osiřelý blok souboru(ů)"
#: src/DirManager.cpp:1639
msgid "Cleaning up unused directories in project data"
msgstr "Čištění nevyužitých adresářů v projektu"
#: src/DirManager.cpp:1653
msgid ""
"Project check found file inconsistencies inspecting the loaded project data."
msgstr ""
"Prohlídkou načtených dat projektu se přišlo na nesrovnalosti v souborech."
#: src/DirManager.cpp:1659
msgid ""
"Project check found file inconsistencies during automatic recovery.\n"
"\n"
"Select 'Show Log...' in the Help menu to see details."
msgstr ""
"Během automatické obnovy byly nalezeny nesrovnalosti v souborech.\n"
"\n"
"Vybrat 'Zobrazit log...' v menu Pomoc k zobrazení detailů. "
#: src/DirManager.cpp:1660
msgid "Warning: Problems in Automatic Recovery"
msgstr "Varování: Problémy při automatickém zotavení"
#: src/DirManager.cpp:1699
#, c-format
msgid "Missing aliased audio file: '%s'"
msgstr "Chybějící přiřazený zvukový soubor: '%s'"
#: src/DirManager.cpp:1722
#, c-format
msgid "Missing alias (.auf) block file: '%s'"
msgstr "Chybějící přiřazený (.auf) blokový soubor: '%s'"
#: src/DirManager.cpp:1746
#, c-format
msgid "Missing data block file: '%s'"
msgstr "Chybějící data přiřazeného blokového souboru: '%s'"
#: src/DirManager.cpp:1788
#, c-format
msgid "Orphan block file: '%s'"
msgstr "Osiřelý blokový soubor: '%s'"
#: src/DirManager.cpp:1845
msgid "Caching audio"
msgstr "Ukládání zvuku do mezipaměti"
#: src/DirManager.cpp:1846
msgid "Caching audio into memory"
msgstr "Ukládání zvuku v pracovní paměti do vyrovnávací paměti"
#: src/DirManager.cpp:1882
msgid "Saving recorded audio"
msgstr "Ukládání nahraného zvuku"
#: src/DirManager.cpp:1883
msgid "Saving recorded audio to disk"
msgstr "Ukládání nahraného zvuku na disk"
#: src/FFmpeg.cpp:34
msgid "FFmpeg support not compiled in"
msgstr "Podpora FFmpegu není zkompilována v"
#: src/FFmpeg.cpp:103
msgid ""
"FFmpeg was configured in Preferences and successfully loaded "
"before, \n"
"but this time Audacity failed to load it at "
"startup. \n"
"\n"
"You may want to go back to Preferences > Libraries and re-configure it."
msgstr ""
"FFmpeg byl nastaven v Předvolbách a úspěšně "
"načten, \n"
"nyní ho ale Audacity nemhlo při startu načíst. \n"
"\n"
"Můžete se vrátit do Předvolby > Knihovny a znovu ho nastavit."
#: src/FFmpeg.cpp:106
msgid "FFmpeg startup failed"
msgstr "Spuštění FFmpegu se nezdařilo"
#: src/FFmpeg.cpp:115
msgid "FFmpeg library not found"
msgstr "Knihovna FFmpeg nebyla nalezena"
#: src/FFmpeg.cpp:451
msgid "Locate FFmpeg"
msgstr "Vyhledat FFmpeg"
#: src/FFmpeg.cpp:471
#, c-format
msgid "Audacity needs the file '%s' to import and export audio via FFmpeg."
msgstr "Audacity potřebuje soubor '% s' k nahrání a uložení zvuku přes FFmpeg."
#: src/FFmpeg.cpp:477
#, c-format
msgid "Location of '%s':"
msgstr "Umístění '% s':"
#: src/FFmpeg.cpp:486
#, c-format
msgid "To find '%s', click here -->"
msgstr "Chcete-li najít '% s', klepněte zde ->"
#: src/FFmpeg.cpp:492 src/export/ExportCL.cpp:105 src/export/ExportMP3.cpp:606
msgid "Browse..."
msgstr "Procházet ..."
#: src/FFmpeg.cpp:493
msgid "To get a free copy of FFmpeg, click here -->"
msgstr "Chcete-li získat bezplatnou kopii FFmpeg, klepněte zde ->"
#: src/FFmpeg.cpp:494 src/export/ExportMP3.cpp:610
msgid "Download"
msgstr "Stáhnout"
#: src/FFmpeg.cpp:516
#, c-format
msgid "Where is '%s'?"
msgstr "Kde je '% s'?"
#: src/FFmpeg.cpp:704
msgid "Failed to find compatible FFmpeg libraries."
msgstr "Nepodařilo se najít hodící se FFmpeg knihovny."
#: src/FFmpeg.h:178
msgid "FFmpeg not found"
msgstr "FFmpeg nebyl nalezen"
#: src/FFmpeg.h:192
msgid ""
"Audacity attempted to use FFmpeg to import an audio file,\n"
"but the libraries were not found.\n"
"\n"
"To use FFmpeg import, go to Preferences > Libraries\n"
"to download or locate the FFmpeg libraries."
msgstr ""
"Audacity se pokusil použít FFmpeg k nahrání zvukového souboru,\n"
"ale knihovny nebyly nalezeny.\n"
"\n"
"Pro užití FFmpeg pro nahrání přejděte do Nastavení -> Knihovny\n"
"pro stažení nebo vyhledání knihoven FFmpeg."
#: src/FFmpeg.h:200
msgid "Do not show this warning again"
msgstr "Nezobrazovat toto varování znovu"
#: src/FFmpeg.h:276
msgid ""
"Only avformat.dll|*avformat*.dll|Dynamically Linked Libraries (*.dll)|*.dll|"
"All Files (*.*)|*"
msgstr ""
"Pouze avformat.dll|*avformat*dll|. Dynamicky linkované knihovny (* dll.)|*."
"dll|Všechny soubory (*.*)|*"
#: src/FFmpeg.h:309
msgid "Dynamic Libraries (*.dylib)|*.dylib|All Files (*)|*"
msgstr "Dynamické knihovny (*.dylib)|*.dylib|All Files (*)|*"
#: src/FFmpeg.h:336
msgid ""
"Only libavformat.so|libavformat*.so*|Dynamically Linked Libraries (*.so*)|*."
"so*|All Files (*)|*"
msgstr ""
"Pouze libavformat.so|libavformat*.so*|Dynamicky linkované knihovny (*.so*)|*."
"so*|Všechny soubory (*)|*"
#: src/FFT.cpp:495
msgid "Rectangular"
msgstr "Obdélníkový"
#: src/FreqWindow.cpp:146
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"
#: src/FreqWindow.cpp:147
msgid "Standard Autocorrelation"
msgstr "Standardní autokorelace"
#: src/FreqWindow.cpp:148
msgid "Cuberoot Autocorrelation"
msgstr "Cuberoot autokorelace"
#: src/FreqWindow.cpp:149
msgid "Enhanced Autocorrelation"
msgstr "Rozšířená autokorelace"
#: src/FreqWindow.cpp:153
msgid "Cepstrum"
msgstr "Cepstrum"
#: src/FreqWindow.cpp:157 src/FreqWindow.cpp:161
msgid "Algorithm"
msgstr "Algoritmus"
#: src/FreqWindow.cpp:178 src/FreqWindow.cpp:182 src/HistoryWindow.cpp:78
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/FreqWindow.cpp:192
msgid "window"
msgstr " okno"
#: src/FreqWindow.cpp:196 src/FreqWindow.cpp:200
msgid "Function"
msgstr "Funkce"
#: src/FreqWindow.cpp:205
msgid "Linear frequency"
msgstr "Lineární kmitočet"
#: src/FreqWindow.cpp:206
msgid "Log frequency"
msgstr "Zápis kmitočtu"
#: src/FreqWindow.cpp:210 src/FreqWindow.cpp:214
msgid "Axis"
msgstr "Osa"
#: src/FreqWindow.cpp:226 src/LabelDialog.cpp:129
#: src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:281 src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:802
msgid "&Export..."
msgstr "&Uložit v jiném formátu..."
#: src/FreqWindow.cpp:227 src/export/ExportCL.cpp:429
#: src/export/ExportMultiple.cpp:356
msgid "Export"
msgstr "Uložit jako"
#: src/FreqWindow.cpp:230
msgid "&Replot"
msgstr "&Spočítat znovu"
#: src/FreqWindow.cpp:231
msgid "Replot"
msgstr "Spočítat znovu"
#: src/FreqWindow.cpp:235 src/FreqWindow.cpp:236
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: src/FreqWindow.cpp:238 src/FreqWindow.cpp:246
#: src/effects/Equalization.cpp:1403
msgid "Grids"
msgstr "Čáry mřížky"
#: src/FreqWindow.cpp:310 src/FreqWindow.cpp:511 src/effects/AutoDuck.cpp:496
#: src/effects/AutoDuck.cpp:536 src/effects/AutoDuck.cpp:807
#: src/effects/Compressor.cpp:480 src/effects/Compressor.cpp:488
#: src/effects/Equalization.cpp:1228 src/effects/Equalization.cpp:1230
#: src/effects/Equalization.cpp:1238 src/effects/Equalization.cpp:1308
#: src/effects/Equalization.cpp:1609 src/effects/Equalization.cpp:1620
#: src/effects/Normalize.cpp:485 src/effects/ScienFilter.cpp:584
#: src/effects/ScienFilter.cpp:586 src/effects/ScienFilter.cpp:594
#: src/effects/ScienFilter.cpp:683 src/effects/ScienFilter.cpp:716
#: src/effects/ScienFilter.cpp:795 src/effects/ScienFilter.cpp:806
#: src/widgets/Meter.cpp:440
msgid "dB"
msgstr "dB"
#: src/FreqWindow.cpp:326 src/FreqWindow.cpp:549
#: src/effects/ChangePitch.cpp:348 src/effects/Equalization.cpp:1270
#: src/effects/Equalization.cpp:1304 src/effects/ScienFilter.cpp:704
#: src/import/ImportRaw.cpp:425
msgid "Hz"
msgstr "Hz"
#: src/FreqWindow.cpp:418
msgid "To plot the spectrum, all selected tracks must be the same sample rate."
msgstr ""
"Chcete-li vykreslit spektrum, musí mít všechny vybrané stopy stejný "
"vzorkovací kmitočet."
#: src/FreqWindow.cpp:441
#, c-format
msgid ""
"Too much audio was selected. Only the first %.1f seconds of audio will be "
"analyzed."
msgstr ""
"Bylo vybráno příliš zvuku. Jen první %.1f sekundy zvuku budou analyzovány."
#: src/FreqWindow.cpp:495
msgid "Not enough data selected."
msgstr "Není vybrán dostatek údajů."
#: src/FreqWindow.cpp:555 src/effects/AutoDuck.cpp:810
msgid "s"
msgstr "s"
#: src/FreqWindow.cpp:883
#, c-format
msgid "Cursor: %d Hz (%s) = %d dB Peak: %d Hz (%s) = %.1f dB"
msgstr "Poloha: %d Hz (%s) = %d dB Vrchol: %d Hz (%s) = %.1f dB"
#: src/FreqWindow.cpp:894
#, c-format
msgid ""
"Cursor: %.4f sec (%d Hz) (%s) = %f, Peak: %.4f sec (%d Hz) (%s) = %.3f"
msgstr ""
"Poloha: %.4f sec (%d Hz) (%s) = %f, Vrchol: %.4f sec (%d Hz) (%s) = %.3f"
#: src/FreqWindow.cpp:1007
msgid "Plot Spectrum"
msgstr "Plot Spectrum - vykreslení spektra"
#: src/FreqWindow.cpp:1007
msgid "Drawing Spectrum"
msgstr "Kreslení spektra"
#: src/FreqWindow.cpp:1223
msgid "spectrum.txt"
msgstr "spektrum.txt"
#: src/FreqWindow.cpp:1225
msgid "Export Spectral Data As:"
msgstr "Uložit spektrální data jako:"
#: src/FreqWindow.cpp:1241 src/LabelDialog.cpp:604 src/Menus.cpp:2931
#: src/effects/Contrast.cpp:514 src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:386
#: src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:971
msgid "Couldn't write to file: "
msgstr "Nelze zapisovat do souboru:"
#: src/FreqWindow.cpp:1246
msgid "Frequency (Hz)\tLevel (dB)"
msgstr "Kmitočet (Hz)\tÚroveň (dB)"
#: src/FreqWindow.cpp:1252
msgid "Lag (seconds)\tFrequency (Hz)\tLevel"
msgstr "Prodleva (sekundy)\tKmitočet (Hz)\tÚroveň"
#: src/HelpText.cpp:120
msgid "Welcome!"
msgstr "Vítejte!"
#: src/HelpText.cpp:126
msgid "Playing Audio"
msgstr "Přehrávání zvuku"
#: src/HelpText.cpp:131
msgid "Recording Audio"
msgstr "Nahrávání zvuku"
#: src/HelpText.cpp:136
msgid "Recording - Choosing the Recording Device"
msgstr "Nahrávání - výběr nahrávacího zařízení"
#: src/HelpText.cpp:141
msgid "Recording - Choosing the Recording Source"
msgstr "Nahrávání - výběr nahrávacího zdroje"
#: src/HelpText.cpp:146
msgid "Recording - Setting the Recording Level"
msgstr "Nahrávání - nastavení úrovně nahrávání"
#: src/HelpText.cpp:151
msgid "Editing and greyed out Menus"
msgstr "Úprava a zašedlé nabídky"
#: src/HelpText.cpp:156
msgid "Exporting an Audio File"
msgstr "Uložení zvukového souboru"
#: src/HelpText.cpp:161
msgid "Saving an Audacity Project"
msgstr "Ukládání projektu Audacity"
#: src/HelpText.cpp:166
msgid "Support for Other Formats"
msgstr "Podpora jiných formátů"
#: src/HelpText.cpp:171
msgid "Burn to CD"
msgstr "Vypálit na CD"
#: src/HelpText.cpp:175
msgid "No Local Help"
msgstr "Není místní nápověda"
#: src/HelpText.cpp:189
msgid "<center><h3>How to Get Help</h3></center>"
msgstr "<center><h3>Jak získat pomoc</h3></center>"
#: src/HelpText.cpp:190
msgid "Welcome to Audacity "
msgstr "Vítejte v Audacity "
#: src/HelpText.cpp:191
msgid "These are our support methods:"
msgstr "Toto jsou námi podporované způsoby:"
#: src/HelpText.cpp:192
msgid ""
" [[file:quick_help.html|Quick Help]] (should be installed locally, <a href="
"\"http://manual.audacityteam.org/o/quick_help.html\">Internet version if it "
"isn't</a>)"
msgstr ""
" [[file:quick_help.html|Rychlá nápověda]] (měla by být nainstalována místně, "
"<a href=\"http://manual.audacityteam.org/o/quick_help.html\">internetová "
"verze, když není</a>)"
#: src/HelpText.cpp:193
msgid ""
" [[file:index.html|Manual]] (should be installed locally, <a href=\"http://"
"manual.audacityteam.org/o/\">Internet version if it isn't</a>)"
msgstr ""
" [[file:index.html|Příručka]] (měla by být nainstalován místně, <a href="
"\"http://manual.audacityteam.org/o/\">internetová verze, když není</a>)"
#: src/HelpText.cpp:194
msgid ""
" [[http://wiki.audacityteam.org/index.php|Wiki]] (the latest tips, tricks "
"and tutorials, on the Internet)"
msgstr ""
" [[http://wiki.audacityteam.org/index.php|Wiki]] (aktuální rady, triky a "
"návody, na internetu)"
#: src/HelpText.cpp:195
msgid ""
" <a href=\"http://forum.audacityteam.org/\">Forum</a> (ask your question "
"directly, on the Internet)"
msgstr ""
" <a href=\"http://forum.audacityteam.org/\">Fórum</a> (ptejte se přímo na "
"internetu)"
#: src/HelpText.cpp:196
msgid ""
" For even quicker answers, all the online resources above are <b>searchable</"
"b>."
msgstr ""
" Abyste se k odpovědi dostali ještě rychleji, jsou všechny výše uvedené "
"internetové zdroje <b>prohledávatelné</b>."
#: src/HelpText.cpp:203
msgid ""
"Audacity can import unprotected files in many other formats (such as M4A and "
"WMA, compressed WAV files from portable recorders and audio from video "
"files) if you download and install the optional <a href=\"http://manual."
"audacityteam.org/o/man/faq_opening_and_saving_files.html#foreign\"> FFmpeg "
"library</a> to your computer."
msgstr ""
"Audacity dokáže nahrát nechráněné soubory v mnoha jiných formátech (např. "
"M4A a WMA, komprimované WAV soubory z přenosných přehrávačů a zvuk z video "
"souborů), pokud si stáhnete a nainstalujete volitelnou <a href=\"http://"
"manual.audacityteam.org/o/man/faq_opening_and_saving_files.html#foreign\"> "
"FFmpeg knihovnu</a> do počítače."
#: src/HelpText.cpp:207
msgid ""
"You can also read our help on importing <a href=\"http://manual.audacityteam."
"org/o/man/faq_opening_and_saving_files.html#midi\">MIDI files</a> and tracks "
"from <a href=\"http://manual.audacityteam.org/o/man/"
"faq_opening_and_saving_files.html#fromcd\"> audio CDs</a>."
msgstr ""
"Můžete také přečíst naši nápovědu k nahrávání <a href=\"http://manual."
"audacityteam.org/man/o/man/faq_opening_and_saving_files.html#midi\">MIDI "
"souborů</a> a stop z <a href=\"http://manual.audacityteam.org/o/man/"
"faq_opening_and_saving_files.html#fromcd\"> audio CD</a>."
#: src/HelpText.cpp:220
msgid ""
"You do not appear to have the 'help' folder installed.<br> Please <a href="
"\"*URL*\">view the content online</a> or <a href=\"http://manual."
"audacityteam.org/o/man/unzipping_the_manual.html\"> download the full "
"Manual</a>."
msgstr ""
"p>Zdá se, že nemáte nainstalovanou složku s nápovědou<br> Prosím, <a href="
"\"*URL*\">shlédněte ji na internetu</a> nebo <a href=\"http://manual."
"audacityteam.org/o/man/unzipping_the_manual.html\"> stáhněte celou příručku</"
"a>."
#: src/HistoryWindow.cpp:52
msgid "Undo History"
msgstr "Vrátit historii"
#: src/HistoryWindow.cpp:71
msgid "Manage History"
msgstr "Spravovat historii"
#: src/HistoryWindow.cpp:77
msgid "Action"
msgstr "Činnost"
#: src/HistoryWindow.cpp:85
msgid "&Undo Levels Available"
msgstr "Kroky, které lze &zrušit"
#: src/HistoryWindow.cpp:91
msgid "Levels To Discard"
msgstr "Kroky, které se mají zrušit"
#: src/HistoryWindow.cpp:103
msgid "&Discard"
msgstr "&Zrušit"
#: src/HistoryWindow.cpp:112 src/export/ExportCL.cpp:504
msgid "&OK"
msgstr "&OK"
#: src/Internat.cpp:147
msgid "Unable to determine"
msgstr "Nepodařilo se zjistit"
#: src/Internat.cpp:151 src/import/ImportRaw.cpp:410
msgid "bytes"
msgstr "bajtů"
#: src/Internat.cpp:154
msgid "KB"
msgstr "KB"
#: src/Internat.cpp:158
msgid "MB"
msgstr "MB"
#: src/Internat.cpp:162
msgid "GB"
msgstr "GB"
#: src/Internat.cpp:188
msgid ""
"The specified filename could not be converted due to Unicode character use."
msgstr "Název souboru nelze převést kvůli použití znaků Unicode."
#: src/Internat.cpp:190
msgid "Specify New Filename:"
msgstr "Zadejte nový název souboru:"
#: src/LabelDialog.cpp:95
msgid "Edit Labels"
msgstr "Upravit štítky"
#: src/LabelDialog.cpp:112
msgid "Press F2 or double click to edit cell contents."
msgstr "Stisknutím tlačítka F2 nebo dvojklepnutím upravit obsah buněk."
#: src/LabelDialog.cpp:125
msgid "Insert &After"
msgstr "Vložit &po"
#: src/LabelDialog.cpp:126
msgid "Insert &Before"
msgstr "Vložit &před"
#: src/LabelDialog.cpp:128 src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:280
#: src/prefs/KeyConfigPrefs.cpp:801
msgid "&Import..."
msgstr "&Nahrát..."
#: src/LabelDialog.cpp:143
msgid "Track"
msgstr "Stopa"
#: src/LabelDialog.cpp:145 src/LabelTrack.cpp:1937 src/Menus.cpp:5563
#: src/Menus.cpp:5606
msgid "Label"
msgstr "Štítek"
#: src/LabelDialog.cpp:147 src/TimerRecordDialog.cpp:346
msgid "Start Time"
msgstr "Počátek"
#: src/LabelDialog.cpp:149 src/TimerRecordDialog.cpp:366
msgid "End Time"
msgstr "Konec"
#: src/LabelDialog.cpp:160
msgid "New..."
msgstr "Nový..."
#: src/LabelDialog.cpp:515 src/Menus.cpp:4658
msgid "Select a text file containing labels..."
msgstr "Vybrat textový soubor obsahující štítky ..."
#: src/LabelDialog.cpp:519 src/Menus.cpp:4662
msgid "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"
msgstr "Textové soubory (*.txt)|*.txt|Všechny soubory (*.*)|*.*"
#: src/LabelDialog.cpp:534 src/Menus.cpp:4675 src/Project.cpp:2385
#: src/Project.cpp:2393
msgid "Could not open file: "
msgstr "Nelze otevřít soubor:"
#: src/LabelDialog.cpp:560
msgid "No labels to export."
msgstr "Žádné štítky k uložení."
#: src/LabelDialog.cpp:567 src/Menus.cpp:2900
msgid "Export Labels As:"
msgstr "Uložit štítky jako:"
#: src/LabelDialog.cpp:704
msgid "New Label Track"
msgstr "Nová popisová stopa"
#: src/LabelDialog.cpp:705
msgid "Enter track name"
msgstr "Vložte název stopy"
#: src/LabelDialog.cpp:707 src/LabelDialog.h:53 src/LabelTrack.cpp:96
msgid "Label Track"
msgstr "Popisová stopa"
#: src/LabelTrack.cpp:1937 src/Menus.cpp:5563
msgid "Added label"
msgstr "Štítek přidán"
#: src/LangChoice.cpp:60
msgid "Audacity First Run"
msgstr "První spuštění Audacity"
#: src/LangChoice.cpp:92
msgid "Choose Language for Audacity to use:"
msgstr "Vyberte jazyk, který se v Audacity bude používat:"
#: src/LangChoice.cpp:129
#, c-format
msgid ""
"The language you have chosen, %s (%s), is not the same as the system "
"language, %s (%s)."
msgstr "Vámi vybraný jazyk, %s (%s), se neshoduje s jazykem systému, %s (%s)."
#: src/LangChoice.cpp:134
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdit"
#: src/Legacy.cpp:372
#, c-format
msgid ""
"Converted a 1.0 project file to the new format.\n"
"The old file has been saved as '%s'"
msgstr ""
"1.0 projekt byl převeden do nového formátu.\n"
"Starý soubor byl uložen jako '%s'"
#: src/Legacy.cpp:373
msgid "Opening Audacity Project"
msgstr "Otevírání projektu Audacity"
#: src/LoadModules.cpp:111
#, c-format
msgid ""
"The module %s does not provide a version string.\n"
"It will not be loaded."
msgstr ""
"Modul %s neposkytuje řetězec verze.\n"
"Nebude nahrán."
#: src/LoadModules.cpp:111 src/LoadModules.cpp:120
msgid "Module Unsuitable"
msgstr "Modul nevyhovuje"
#: src/LoadModules.cpp:112
#, c-format
msgid ""
"The module %s does not provide a version string. It will not be loaded."
msgstr "Modul %s neposkytuje řetězec verze. Nebude nahrán."
#: src/LoadModules.cpp:120
#, c-format
msgid ""
"The module %s is matched with Audacity version %s.\n"
"\n"
"It will not be loaded."
msgstr ""
"Modul %s je porovnán s verzí Audacity %s.\n"
"\n"
"Nebude nahrán."
#: src/LoadModules.cpp:121
#, c-format
msgid ""
"The module %s is matched with Audacity version %s. It will not be loaded."
msgstr "Modul %s je porovnán s verzí Audacity %s. Nebude nahrán."
#: src/LoadModules.cpp:239
#, c-format
msgid "Module \"%s\" found."
msgstr "Module \"%s\" nalezen."
#: src/LoadModules.cpp:240
msgid ""
"\n"
"\n"
"Only use modules from trusted sources"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Používejte pouze moduly z důvěryhodných zdrojů"
#: src/LoadModules.cpp:241
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: src/LoadModules.cpp:241
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: src/LoadModules.cpp:243
msgid "Module Loader"
msgstr "Nahrávač modulů"
#: src/LoadModules.cpp:243
msgid "Try and load this module?"
msgstr "Vyzkoušet a nahrát tento modul?"
#: src/LyricsWindow.cpp:47
#, c-format
msgid "Audacity Karaoke%s"
msgstr "Audacity Karaoke%s"
#: src/Menus.cpp:231
msgid "&Save Project"
msgstr "&Uložit projekt"
#: src/Menus.cpp:234
msgid "Save Project &As..."
msgstr "Uložit jako projekt &Audacity..."
#: src/Menus.cpp:236
msgid "Save Compressed Copy of Project..."
msgstr "Uložit zkomprimovanou kopii projektu"
#: src/Menus.cpp:239
msgid "Chec&k Dependencies..."
msgstr "Zkontrolova&t závislosti..."
#: src/Menus.cpp:243
msgid "Edit Me&tadata..."
msgstr "Upravit &popisná data..."
#: src/Menus.cpp:249 src/import/ImportRaw.cpp:437
msgid "&Import"
msgstr "&Nahrát"
#: src/Menus.cpp:251
msgid "&Audio..."
msgstr "&Zvuk..."
#: src/Menus.cpp:252
msgid "&Labels..."
msgstr "&Štítky..."
#: src/Menus.cpp:254
msgid "&MIDI..."
msgstr "&MIDI..."
#: src/Menus.cpp:256
msgid "&Raw Data..."
msgstr "&Původní data..."
#: src/Menus.cpp:265
msgid "&Export Audio..."
msgstr "&Uložit zvuk v jiném formátu..."
#: src/Menus.cpp:270
msgid "Expo&rt Selected Audio..."
msgstr "Ul&ožit vybraný zvuk v jiném formátu..."
#: src/Menus.cpp:274
msgid "Export &Labels..."
msgstr "Uložit š&títky jako..."
#: src/Menus.cpp:278
msgid "Export &Multiple..."
msgstr "Uložit &více souborů jako..."
#: src/Menus.cpp:282
msgid "Export MIDI..."
msgstr "Uložit jako MIDI..."
#: src/Menus.cpp:288
msgid "Appl&y Chain..."
msgstr "&Použít dávkové zpracování..."
#: src/Menus.cpp:291
msgid "Edit C&hains..."
msgstr "Upravit &dávkové zpracování..."
#: src/Menus.cpp:295
msgid "Pa&ge Setup..."
msgstr "Nastavení strá&nky..."
#: src/Menus.cpp:299
msgid "&Print..."
msgstr "&Tisk..."
#: src/Menus.cpp:308
msgid "E&xit"
msgstr "&Ukončit"
#: src/Menus.cpp:318
msgid "&Edit"
msgstr "Úp&ravy"
#: src/Menus.cpp:323 src/Menus.cpp:1328
msgid "&Undo"
msgstr "&Zpět"
#: src/Menus.cpp:335 src/Menus.cpp:1343
msgid "&Redo"
msgstr "Z&novu"
#: src/Menus.cpp:345 src/TrackPanel.cpp:692
msgid "Cu&t"
msgstr "Vyj&mout"
#: src/Menus.cpp:348 src/Menus.cpp:414
msgid "&Delete"
msgstr "&Smazat"
#: src/Menus.cpp:350 src/TrackPanel.cpp:693
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopírovat"
#: src/Menus.cpp:354 src/TrackPanel.cpp:694
msgid "&Paste"
msgstr "&Vložit"
#: src/Menus.cpp:358
msgid "Duplic&ate"
msgstr "Kopí&rovat"
#: src/Menus.cpp:362
msgid "R&emove Special"
msgstr "O&dstranit zvláštní"
#: src/Menus.cpp:364
msgid "Spl&it Cut"
msgstr "&Rozdělit a vyjmout"
#: src/Menus.cpp:366
msgid "Split D&elete"
msgstr "Rozdělit a s&mazat"
#: src/Menus.cpp:371
msgid "Silence Audi&o"
msgstr "&Výběr přeměnit na ticho"
#: src/Menus.cpp:375
msgid "Tri&m Audio"
msgstr "&Oříznout zvuk"
#: src/Menus.cpp:380
msgid "Paste Te&xt to New Label"
msgstr "Vložit te&xt do nového štítku"
#: src/Menus.cpp:388
msgid "Clip B&oundaries"
msgstr "Up&ravit hranice klipu"
#: src/Menus.cpp:390
msgid "Sp&lit"
msgstr "Roz&dělit záznam"
#: src/Menus.cpp:393
msgid "Split Ne&w"
msgstr "Přesunout do no&vé zvukové stopy"
#: src/Menus.cpp:398 src/Menus.cpp:438
msgid "&Join"
msgstr "&Spojit klipy"
#: src/Menus.cpp:399 src/Menus.cpp:439
msgid "Detac&h at Silences"
msgstr "Rozděli&t při tichu"
#: src/Menus.cpp:406
msgid "La&beled Audio"
msgstr "Š&títky označený zvuk"
#: src/Menus.cpp:411
msgid "&Cut"
msgstr "&Střih"
#: src/Menus.cpp:421
msgid "&Split Cut"
msgstr "Roz&dělit a vyjmout klip"
#: src/Menus.cpp:422
msgid "Sp&lit Delete"
msgstr "Rozdělit a smazat"
#: src/Menus.cpp:427
msgid "Silence &Audio"
msgstr "Vý&běr přeměnit na ticho"
#: src/Menus.cpp:429
msgid "Co&py"
msgstr "Kopí&rovat"
#: src/Menus.cpp:434
msgid "Spli&t"
msgstr "Rozděli&t"
#: src/Menus.cpp:446
msgid "&Select"
msgstr "&Vybrat"
#: src/Menus.cpp:449
msgid "&All"
msgstr "&Všechno"
#: src/Menus.cpp:450
msgid "&None"
msgstr "&Nic"
#: src/Menus.cpp:452
msgid "&Left at Playback Position"
msgstr "&Vlevo od ukazatele po polohu přehrávání"
#: src/Menus.cpp:453
msgid "&Right at Playback Position"
msgstr "&Vpravo od ukazatele po polohu přehrávání"
#: src/Menus.cpp:457
msgid "Track &Start to Cursor"
msgstr "Začátek &stopy až po ukazatel"
#: src/Menus.cpp:458
msgid "Cursor to Track &End"
msgstr "Ukazatel až po &konec stopy"
#: src/Menus.cpp:462
msgid "In All &Tracks"
msgstr "Ve všech &stopách"
#: src/Menus.cpp:467
msgid "In All S&ync-Locked Tracks"
msgstr "Ve všech synchronizovaných-zamknutých stopách"
#: src/Menus.cpp:477
msgid "Find &Zero Crossings"
msgstr "Nalézt &nulové přechody"
#: src/Menus.cpp:481
msgid "Mo&ve Cursor"
msgstr "Přesu&nout ukazatel"
#: src/Menus.cpp:483
msgid "to Selection Star&t"
msgstr "Na začá&tek výběru"
#: src/Menus.cpp:484
msgid "to Selection En&d"
msgstr "Na ko&nec výběru"
#: src/Menus.cpp:486
msgid "to Track &Start"
msgstr "Na &začátek stopy"
#: src/Menus.cpp:487
msgid "to Track &End"
msgstr "Na &konec stopy"
#: src/Menus.cpp:495
msgid "Re&gion Save"
msgstr "Uložit oblas&t"
#: src/Menus.cpp:498
msgid "Regio&n Restore"
msgstr "Obnovit oblas&t"
#: src/Menus.cpp:506
msgid "Pla&y Region"
msgstr "Přehrá&t oblast"
#: src/Menus.cpp:508
msgid "&Lock"
msgstr "&Zamknout"
#: src/Menus.cpp:511
msgid "&Unlock"
msgstr "&Odemknout"
#: src/Menus.cpp:531
msgid "Pre&ferences..."
msgstr "&Nastavení..."
#: src/Menus.cpp:541
msgid "&View"
msgstr "&Pohled"
#: src/Menus.cpp:544
msgid "Zoom &In"
msgstr "Přiblíži&t"
#: src/Menus.cpp:547
msgid "Zoom &Normal"
msgstr "&Normální zvětšení"
#: src/Menus.cpp:548
msgid "Zoom &Out"
msgstr "Oddáli&t"
#: src/Menus.cpp:551
msgid "&Zoom to Selection"
msgstr "&Přiblížit výběr"
#: src/Menus.cpp:554
msgid "&Fit in Window"
msgstr "&Přizpůsobit oknu"
#: src/Menus.cpp:555
msgid "Fit &Vertically"
msgstr "Přizpůsobit &svisle"
#: src/Menus.cpp:558
msgid "Go to Selection Sta&rt"
msgstr "Jít na začá&tek výběru"
#: src/Menus.cpp:559
msgid "Go to Selection En&d"
msgstr "Jít na ko&nec výběru"
#: src/Menus.cpp:562
msgid "&Collapse All Tracks"
msgstr "&Sbalit všechny stopy"
#: src/Menus.cpp:563
msgid "E&xpand All Tracks"
msgstr "R&ozbalit všechny stopy"
#: src/Menus.cpp:566
msgid "&Show Clipping"
msgstr "&Zobrazit přebuzení (clipping)"
#: src/Menus.cpp:594
msgid "&History..."
msgstr "&Historie"
#: src/Menus.cpp:598
msgid "&Karaoke..."
msgstr "&Karaoke..."
#: src/Menus.cpp:599
msgid "&Mixer Board..."
msgstr "&Směšovač..."
#: src/Menus.cpp:605
msgid "&Toolbars"
msgstr "&Nástrojové panely"
#: src/Menus.cpp:608
msgid "&Device Toolbar"
msgstr "Panel &zařízení"
#: src/Menus.cpp:610
msgid "&Edit Toolbar"
msgstr "Panel ú&prav"
#: src/Menus.cpp:612
msgid "&Meter Toolbar"
msgstr "Panel &měření"
#: src/Menus.cpp:614
msgid "Mi&xer Toolbar"
msgstr "Panel směš&ování"
#: src/Menus.cpp:616
msgid "&Selection Toolbar"
msgstr "Panel &výběru"
#: src/Menus.cpp:618
msgid "T&ools Toolbar"
msgstr "Panel &nástrojů"
#: src/Menus.cpp:620
msgid "Transcri&ption Toolbar"
msgstr "Panel přepiso&vání"
#: src/Menus.cpp:622
msgid "&Transport Toolbar"
msgstr "Panel &pohybu"
#: src/Menus.cpp:627
msgid "&Reset Toolbars"
msgstr "&Obnovit panely nástrojů"
#: src/Menus.cpp:638
msgid "!Simplified View"
msgstr "!Jednoduchý pohled"
#: src/Menus.cpp:649
msgid "T&ransport"
msgstr "Po&hyb"
#: src/Menus.cpp:653
msgid "Pl&ay/Stop"
msgstr "Pře&hrát/Zastavit"
#: src/Menus.cpp:656
msgid "Play/Stop and &Set Cursor"
msgstr "Přehrát/Zastavit a &nastavit ukazatel"
#: src/Menus.cpp:659
msgid "&Loop Play"
msgstr "Přehrávat ve &smyčce"
#: src/Menus.cpp:662
msgid "&Pause"
msgstr "&Pozastavit"
#: src/Menus.cpp:665
msgid "S&kip to Start"
msgstr "P&řejít na začátek"
#: src/Menus.cpp:668
msgid "Skip to E&nd"
msgstr "P&řejít na konec"
#: src/Menus.cpp:675
msgid "&Record"
msgstr "&Nahrávání"
#: src/Menus.cpp:676
msgid "&Timer Record..."
msgstr "&Časovač záznamu..."
#: src/Menus.cpp:677
msgid "Appen&d Record"
msgstr "&Připojit nahrávání"
#: src/Menus.cpp:681
msgid "&Overdub (on/off)"
msgstr "Při nahrávání hrají &jiné stopy (zapnout/vypnout)"
#: src/Menus.cpp:682
msgid "So&ftware Playthrough (on/off)"
msgstr "Nahrávku současně &přehrávat (zapnuto/vypnuto)"
#: src/Menus.cpp:685
msgid "Sound A&ctivated Recording (on/off)"
msgstr "Zvukem &aktivované nahrávání (zapnuto/vypnuto)"
#: src/Menus.cpp:686
msgid "Sound Activation Le&vel..."
msgstr "Ú&roveň aktivace zvukem..."
#: src/Menus.cpp:689
msgid "A&utomated Recording Level Adjustment (on/off)"
msgstr "A&utomatické přizpůsobení úrovně nahrávání zvuku (zapnuto/vypnuto)"
#: src/Menus.cpp:691
msgid "R&escan Audio Devices"
msgstr "Pro&hledat zvuková zařízení znovu"
#: src/Menus.cpp:697
msgid "&Tracks"
msgstr "S&topy"
#: src/Menus.cpp:702
msgid "Add &New"
msgstr "Přidat &novou stopu"
#: src/Menus.cpp:704
msgid "&Audio Track"
msgstr "&Zvuková mono stopa"
#: src/Menus.cpp:705
msgid "&Stereo Track"
msgstr "&Stereo stopa"
#: src/Menus.cpp:706
msgid "&Label Track"
msgstr "&Popisová stopa"
#: src/Menus.cpp:707
msgid "&Time Track"
msgstr "&Časová stopa"
#: src/Menus.cpp:715
msgid "Stereo Trac&k to Mono"
msgstr "Stereo stop&u převést na mono"
#: src/Menus.cpp:718
msgid "Mi&x and Render"
msgstr "S&pojit stopy"
#: src/Menus.cpp:721
msgid "Mix and Render to New Track"
msgstr "Spojit do nové stopy"
#: src/Menus.cpp:724
msgid "&Resample..."
msgstr "Převzo&rkovat..."
#: src/Menus.cpp:730
msgid "Remo&ve Tracks"
msgstr "Odstra&nit stopy"
#: src/Menus.cpp:736
msgid "&Mute All Tracks"
msgstr "&Ztlumit všechny stopy"
#: src/Menus.cpp:737
msgid "&Unmute All Tracks"
msgstr "Znovu za&pnout zvuk u všech stop"
#: src/Menus.cpp:742
msgid "&Align End to End"
msgstr "&Zarovnat konec s koncem"
#: src/Menus.cpp:743
msgid "Align &Together"
msgstr "Zarovnat k &sobě"
#: src/Menus.cpp:746
msgid "Start to &Zero"
msgstr "Začátek na &nule"
#: src/Menus.cpp:747
msgid "Start to &Cursor/Selection Start"
msgstr "Začátek na začátku &ukazatele/výběru"
#: src/Menus.cpp:748
msgid "Start to Selection &End"
msgstr "Začátek na &konci výběru"
#: src/Menus.cpp:749
msgid "End to Cu&rsor/Selection Start"
msgstr "Konec na začátku uk&azatele/výběru"
#: src/Menus.cpp:750
msgid "End to Selection En&d"
msgstr "Konec na &konci výběru"
#: src/Menus.cpp:758
msgid "&Align Tracks"
msgstr "Za&rovnat stopy"
#: src/Menus.cpp:769
msgid "Move Sele&ction when Aligning"
msgstr "Přesunout &výběr při zarovnávání"
#: src/Menus.cpp:783 src/Menus.cpp:5225
msgid "Synchronize MIDI with Audio"
msgstr "Synchronizovat MIDI se zvukem"
#: src/Menus.cpp:791
msgid "Sync-&Lock Tracks"
msgstr "Synchronizovat-&zamknout stopy"
#: src/Menus.cpp:797
msgid "Add Label At &Selection"
msgstr "Přidat štítek do &výběru"
#: src/Menus.cpp:799
msgid "Add Label At &Playback Position"
msgstr "Přidat štítek v &poloze přehrávání"
#: src/Menus.cpp:807
msgid "&Edit Labels..."
msgstr "&Upravit štítky"
#: src/Menus.cpp:813
msgid "S&ort Tracks"
msgstr "T&řídit stopy"
#: src/Menus.cpp:815
msgid "by &Start time"
msgstr "Podle času &začátku"
#: src/Menus.cpp:818
msgid "by &Name"
msgstr "Podle &názvu"
#: src/Menus.cpp:832
msgid "&Generate"
msgstr "&Vytvoření"
#: src/Menus.cpp:877 src/Menus.cpp:958 src/Menus.cpp:1026
msgid "Unsorted"
msgstr "Netříděný"
#: src/Menus.cpp:898
msgid "Effe&ct"
msgstr "Efe&kty"
#: src/Menus.cpp:904 src/Menus.cpp:2747
#, c-format
msgid "Repeat %s"
msgstr "Zopakovat %s"
#: src/Menus.cpp:907
msgid "Repeat Last Effect"
msgstr "Zopakovat naposledy použitý efekt"
#: src/Menus.cpp:977
msgid "&Analyze"
msgstr "R&ozbor"
#: src/Menus.cpp:979
msgid "Contrast..."
msgstr "Kontrast..."
#: src/Menus.cpp:982
msgid "Plot Spectrum..."
msgstr "Kreslit spektrum..."
#: src/Menus.cpp:1048 src/Menus.cpp:1051 src/effects/Contrast.cpp:357
msgid "&Help"
msgstr "&Nápověda"
#: src/Menus.cpp:1056
msgid "&Quick Help (in web browser)"
msgstr "&Rychlá nápověda (v internetovém prohlížeči)"
#: src/Menus.cpp:1057
msgid "&Manual (in web browser)"
msgstr "&Příručka (v internetovém prohlížeči)"
#: src/Menus.cpp:1061
msgid "&Screenshot Tools..."
msgstr "&Nástroje pro snímek obrazovky..."
#: src/Menus.cpp:1068
msgid "&Run Benchmark..."
msgstr "&Spustit rychlostní zkoušku..."
#: src/Menus.cpp:1073
msgid "Au&dio Device Info..."
msgstr "Informace o zvuko&vém zařízení..."
#: src/Menus.cpp:1074
msgid "Show &Log..."
msgstr "Zobrazit &zápis..."
#: src/Menus.cpp:1084
msgid "Move backward from toolbars to tracks"
msgstr "Posunout zpět od panelů nástrojů ke stopám"
#: src/Menus.cpp:1085
msgid "Move forward from toolbars to tracks"
msgstr "Posunout vpřed od panelů nástrojů ke stopám"
#: src/Menus.cpp:1087 src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:147
#: src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:186
msgid "Selection Tool"
msgstr "Nástroj pro výběr"
#: src/Menus.cpp:1088 src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:148
#: src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:187
msgid "Envelope Tool"
msgstr "Nástroj pro obalovou křivku"
#: src/Menus.cpp:1089 src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:151
#: src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:188
msgid "Draw Tool"
msgstr "Nástroj pro kreslení"
#: src/Menus.cpp:1090 src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:150
#: src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:189
msgid "Zoom Tool"
msgstr "Nástroj lupa"
#: src/Menus.cpp:1091 src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:149
msgid "Time Shift Tool"
msgstr "Nástroj pro časový posun"
#: src/Menus.cpp:1092 src/toolbars/ToolsToolBar.cpp:191
msgid "Multi Tool"
msgstr "Vícenástrojový režim"
#: src/Menus.cpp:1094
msgid "Next Tool"
msgstr "Další nástroj"
#: src/Menus.cpp:1095
msgid "Previous Tool"
msgstr "Předešlý nástroj"
#: src/Menus.cpp:1097 src/toolbars/ControlToolBar.cpp:182
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
#: src/Menus.cpp:1101 src/toolbars/ControlToolBar.cpp:187
#: src/widgets/ProgressDialog.cpp:1117
msgid "Stop"
msgstr "Zastavit"
#: src/Menus.cpp:1104
msgid "Play One Second"
msgstr "Hrát jednu sekundu"
#: src/Menus.cpp:1105
msgid "Play To Selection"
msgstr "Přehrát do výběru"
#: src/Menus.cpp:1106
msgid "Play Cut Preview"
msgstr "Přehrát vystřiženou ukázku"
#: src/Menus.cpp:1108
msgid "Selection to Start"
msgstr "Výběr po začátek"
#: src/Menus.cpp:1109
msgid "Selection to End"
msgstr "Výběr po konec"
#: src/Menus.cpp:1111
msgid "DeleteKey"
msgstr "Klávesa pro mazání Delete"
#: src/Menus.cpp:1115
msgid "DeleteKey2"
msgstr "Klávesa pro mazání Delete 2"
#: src/Menus.cpp:1121
msgid "Short seek left during playback"
msgstr "Malé skoky doleva během přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1122
msgid "Short seek right during playback"
msgstr "Malé skoky doprava během přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1123
msgid "Long seek left during playback"
msgstr "Velké skoky doleva během přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1124
msgid "Long Seek right during playback"
msgstr "Velké skoky doprava během přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1129
msgid "Move Focus to Previous Track"
msgstr "Přesunout zaměření na předchozí stopu"
#: src/Menus.cpp:1130
msgid "Move Focus to Previous and Select"
msgstr "Přesunout zaměření na předchozí stopu a vybrat"
#: src/Menus.cpp:1131
msgid "Move Focus to Next Track"
msgstr "Přesunout zaměření na další stopu"
#: src/Menus.cpp:1132
msgid "Move Focus to Next and Select"
msgstr "Přesunout zaměření na další skladbu a vybrat"
#: src/Menus.cpp:1133 src/Menus.cpp:1134
msgid "Toggle Focused Track"
msgstr "Přepínat mezi vybranými stopami"
#: src/Menus.cpp:1136
msgid "Cursor Left"
msgstr "Přemístit ukazatel vlevo"
#: src/Menus.cpp:1137
msgid "Cursor Right"
msgstr "Přemístit ukazatel vpravo"
#: src/Menus.cpp:1138
msgid "Cursor Short Jump Left"
msgstr "Krátký skok ukazatelem doleva"
#: src/Menus.cpp:1139
msgid "Cursor Short Jump Right"
msgstr "Krátký skok ukazatelem doprava"
#: src/Menus.cpp:1140
msgid "Cursor Long Jump Left"
msgstr "Dlouhý skok ukazatelem doleva"
#: src/Menus.cpp:1141
msgid "Cursor Long Jump Right"
msgstr "Dlouhý skok ukazatelem doprava"
#: src/Menus.cpp:1143
msgid "Selection Extend Left"
msgstr "Rozšířit výběr doleva"
#: src/Menus.cpp:1144
msgid "Selection Extend Right"
msgstr "Rozšířit výběr doprava"
#: src/Menus.cpp:1146
msgid "Set (or Extend) Left Selection"
msgstr "Nastavit (nebo posunout) levou hranici výběru"
#: src/Menus.cpp:1147
msgid "Set (or Extend) Right Selection"
msgstr "Nastavit (nebo posunout) pravou hranici výběru"
#: src/Menus.cpp:1149
msgid "Selection Contract Left"
msgstr "Zmenšit výběr zleva"
#: src/Menus.cpp:1150
msgid "Selection Contract Right"
msgstr "Zmenšit výběr zprava"
#: src/Menus.cpp:1152
msgid "Change pan on focused track"
msgstr "Změnit panorama ve vybrané stopě"
#: src/Menus.cpp:1153
msgid "Pan left on focused track"
msgstr "Posunout panorama ve vybrané stopě doleva"
#: src/Menus.cpp:1154
msgid "Pan right on focused track"
msgstr "Posunout panorama ve vybrané stopě doprava"
#: src/Menus.cpp:1155
msgid "Change gain on focused track"
msgstr "Změnit hlasitost ve vybrané stopě"
#: src/Menus.cpp:1156
msgid "Increase gain on focused track"
msgstr "Zvětšit hlasitost ve vybrané stopě"
#: src/Menus.cpp:1157
msgid "Decrease gain on focused track"
msgstr "Zmenšit hlasitost ve vybrané stopě"
#: src/Menus.cpp:1158
msgid "Open menu on focused track"
msgstr "Otevřít nabídku k vybrané stopě"
#: src/Menus.cpp:1159
msgid "Mute/Unmute focused track"
msgstr "Ztlumit/Zrušit ztlumení vybrané stopy"
#: src/Menus.cpp:1160
msgid "Solo/Unsolo focused track"
msgstr "Zapnout nebo vypnout solo pro vybranou stopu"
#: src/Menus.cpp:1161
msgid "Close focused track"
msgstr "Zavřít vybranou stopu"
#: src/Menus.cpp:1165
msgid "Snap To Off"
msgstr "Vypnout přichytávání"
#: src/Menus.cpp:1166
msgid "Snap To Nearest"
msgstr "Přichytávat k nejbližšímu"
#: src/Menus.cpp:1167
msgid "Snap To Prior"
msgstr "Přichytávat k předchozímu"
#: src/Menus.cpp:1169
msgid "Full screen on/off"
msgstr "Zobrazení na celou obrazovku zapnout/vypnout"
#: src/Menus.cpp:1176
msgid "Change recording device"
msgstr "Změnit nahrávací zařízení"
#: src/Menus.cpp:1179
msgid "Change playback device"
msgstr "Změnit přehrávací zařízení"
#: src/Menus.cpp:1182
msgid "Change audio host"
msgstr "Změnit zvukovou architekturu"
#: src/Menus.cpp:1185
msgid "Change recording channels"
msgstr "Změnit nahrávací kanály"
#: src/Menus.cpp:1189
msgid "Adjust playback volume"
msgstr "Přizpůsobit hlasitost přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1190
msgid "Increase playback volume"
msgstr "Zvýšit hlasitost přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1191
msgid "Decrease playback volume"
msgstr "Snížit hlasitost přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1192
msgid "Adjust recording volume"
msgstr "Přizpůsobit hlasitost nahrávání"
#: src/Menus.cpp:1193
msgid "Increase recording volume"
msgstr "Zvýšit hlasitost nahrávání"
#: src/Menus.cpp:1194
msgid "Decrease recording volume"
msgstr "Snížit hlasitost nahrávání"
#: src/Menus.cpp:1196
msgid "Play at speed"
msgstr "Rychlost přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1197
msgid "Adjust playback speed"
msgstr "Nastavit rychlost přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1198
msgid "Increase playback speed"
msgstr "Zrychlit přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1199
msgid "Decrease playback speed"
msgstr "Zpomalit přehrávání"
#: src/Menus.cpp:1281
msgid "Open Recent"
msgstr "Otevřít poslední"
#: src/Menus.cpp:1284
msgid "Recent &Files"
msgstr "Poslední &soubory"
#: src/Menus.cpp:1302
#, c-format
msgid "&Undo %s"
msgstr "&Zpět %s"
#: src/Menus.cpp:1337
#, c-format
msgid "&Redo %s"
msgstr "&Znovu %s"
#: src/Menus.cpp:2100
msgid "Tracks sorted by time"
msgstr "Stopy jsou seřazeny podle času"
#: src/Menus.cpp:2100
msgid "Sort by Time"
msgstr "Seřadit podle času"
#: src/Menus.cpp:2109
msgid "Tracks sorted by name"
msgstr "Stopy jsou seřazeny podle názvu"
#: src/Menus.cpp:2109
msgid "Sort by Name"
msgstr "Seřadit podle názvu"
#: src/Menus.cpp:2262
msgid "Set Left Selection Boundary"
msgstr "Nastavit levou hranici výběru"
#: src/Menus.cpp:2263 src/Menus.cpp:2305
msgid "Position"
msgstr "Poloha"
#: src/Menus.cpp:2304
msgid "Set Right Selection Boundary"
msgstr "Nastavit pravou hranici výběru"
#: src/Menus.cpp:2722
msgid "You must select a track first."
msgstr "Nejprve musíte vybrat stopu."
#: src/Menus.cpp:2884
msgid "labels.txt"
msgstr "štítky.txt"
#: src/Menus.cpp:2896
msgid "There are no label tracks to export."
msgstr "Nejsou žádné popisové stopy k uložení."
#: src/Menus.cpp:2981
msgid "Export MIDI As:"
msgstr "Uložit MIDI jako:"
#: src/Menus.cpp:2985
msgid "MIDI file (*.mid)|*.mid|Allegro file (*.gro)|*.gro"
msgstr "MIDI soubor (*.mid)|*.mid|Allegro soubor (*.gro)|*.gro"
#: src/Menus.cpp:3017
msgid ""
"You have selected a filename with an unrecognized file extension.\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Vybrali jste název souboru s nerozpoznanou příponou.\n"
"Chcete pokračovat?"
#: src/Menus.cpp:3018
msgid "Export MIDI"
msgstr "Uložit jako MIDI"
#: src/Menus.cpp:3045
msgid "Export Selected Audio"
msgstr "Uložit vybraný zvuk v jiném formátu..."
#: src/Menus.cpp:3104
msgid "Nothing to undo"
msgstr "Žádný krok k obnovení Zpět"
#: src/Menus.cpp:3130
msgid "Nothing to redo"
msgstr "Nic k opakování"
#: src/Menus.cpp:3225
msgid "Cut to the clipboard"
msgstr "Vyjmout a vložit do schránky"
#: src/Menus.cpp:3225 src/toolbars/EditToolBar.cpp:195
msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: src/Menus.cpp:3266
msgid "Split-cut to the clipboard"
msgstr "Vyjmout a rozdělit a zkopírovat do schránky"
#: src/Menus.cpp:3266
msgid "Split Cut"
msgstr "Rozdělit a vyjmout"
#: src/Menus.cpp:3386
msgid "Pasting one type of track into another is not allowed."
msgstr "Vkládání jednoho typu stopy do jiné není povoleno."
#: src/Menus.cpp:3398
msgid "Copying stereo audio into a mono track is not allowed."
msgstr "Kopírování stereo zvuku do mono stopy není dovoleno."
#: src/Menus.cpp:3517 src/Menus.cpp:3643 src/Menus.cpp:3718
msgid "Pasted from the clipboard"
msgstr "Vložit ze schránky"
#: src/Menus.cpp:3517 src/Menus.cpp:3540 src/Menus.cpp:3643
#: src/toolbars/EditToolBar.cpp:135 src/toolbars/EditToolBar.cpp:197
msgid "Paste"
msgstr "Vložit"
#: src/Menus.cpp:3540
msgid "Pasted text from the clipboard"
msgstr "Vložený text ze schránky"
#: src/Menus.cpp:3718
msgid "Paste Text to New Label"
msgstr "Vložit text do nového štítku"
#: src/Menus.cpp:3766
#, c-format
msgid "Trim selected audio tracks from %.2f seconds to %.2f seconds"
msgstr "Oříznout vybrané zvukové stopy od %.2f sekund %.2f sekund"
#: src/Menus.cpp:3768 src/toolbars/EditToolBar.cpp:198
msgid "Trim Audio"
msgstr "Oříznout zvuk"
#: src/Menus.cpp:3797
#, c-format
msgid "Split-deleted %.2f seconds at t=%.2f"
msgstr "Rozděleno a smazáno %.2f sekund v t=%.2f"
#: src/Menus.cpp:3800
msgid "Split Delete"
msgstr "Rozdělit a smazat"
#: src/Menus.cpp:3821
#, c-format
msgid "Detached %.2f seconds at t=%.2f"
msgstr "Odděleno %.2f sekund na t=%.2f"
#: src/Menus.cpp:3824
msgid "Detach"
msgstr "Oddělit"
#: src/Menus.cpp:3845
#, c-format
msgid "Joined %.2f seconds at t=%.2f"
msgstr "Spojeno %.2f sekund na t=%.2f"
#: src/Menus.cpp:3848
msgid "Join"
msgstr "Spojit"
#: src/Menus.cpp:3861
#, c-format
msgid "Silenced selected tracks for %.2f seconds at %.2f"
msgstr "Ztlumeny zvolené stopy na %.2f sekund od %.2f"
#: src/Menus.cpp:3863
msgid "Silence"
msgstr "Ticho"
#: src/Menus.cpp:3893
msgid "Duplicated"
msgstr "Zdvojeno"
#: src/Menus.cpp:3893
msgid "Duplicate"
msgstr "Zdvojit"
#: src/Menus.cpp:3918
msgid "Cut labeled audio regions to clipboard"
msgstr "Vyjmout a zkopírovat štítky označené oblasti zvuku do schránky"
#: src/Menus.cpp:3920
msgid "Cut Labeled Audio"
msgstr "Vyjmout štítky označený zvuk"
#: src/Menus.cpp:3936
msgid "Split Cut labeled audio regions to clipboard"
msgstr ""
"Rozdělit a vyjmout štítky označené oblasti zvuku a zkopírovat do schránky"
#: src/Menus.cpp:3938
msgid "Split Cut Labeled Audio"
msgstr "Rozdělit a vyjmout štítky označený zvuk"
#: src/Menus.cpp:3952
msgid "Copied labeled audio regions to clipboard"
msgstr "Štítky označené oblasti zvuku jsou překopírovány do schránky"
#: src/Menus.cpp:3954
msgid "Copy Labeled Audio"
msgstr "Kopírovat štítky označený zvuk"
#: src/Menus.cpp:3970
msgid "Deleted labeled audio regions"
msgstr "Smazané štítky označené oblasti zvuku"
#: src/Menus.cpp:3972
msgid "Delete Labeled Audio"
msgstr "Smazat štítky označené oblasti zvuku"
#: src/Menus.cpp:3986
msgid "Split Deleted labeled audio regions"
msgstr "Rozdělit smazané štítky označené oblasti zvuku"
#: src/Menus.cpp:3988
msgid "Split Delete Labeled Audio"
msgstr "Rozdělit a smazat štítky označené oblasti zvuku"
#: src/Menus.cpp:4002
msgid "Silenced labeled audio regions"
msgstr "Na ticho přeměněné štítky označené oblasti zvuku"
#: src/Menus.cpp:4004
msgid "Silence Labeled Audio"
msgstr "Přeměnit štítky označené oblasti zvuku na ticho"
#: src/Menus.cpp:4015
msgid "Split labeled audio (points or regions)"
msgstr "Rozdělit štítky označené oblasti zvuku (body nebo oblasti)"
#: src/Menus.cpp:4017
msgid "Split Labeled Audio"
msgstr "Rozdělit štítky označený zvuk"
#: src/Menus.cpp:4031
msgid "Joined labeled audio (points or regions)"
msgstr "Spojené štítky označené oblasti zvuku (body nebo oblasti)"
#: src/Menus.cpp:4033
msgid "Join Labeled Audio"
msgstr "Spojit štítky označený zvuk"
#: src/Menus.cpp:4049
msgid "Detached labeled audio regions"
msgstr "Oddělené štítky označené oblasti zvuku"
#: src/Menus.cpp:4051
msgid "Detach Labeled Audio"
msgstr "Oddělit štítky označený zvuk"
#: src/Menus.cpp:4073 src/TrackPanel.cpp:7430
msgid "Split"
msgstr "Rozdělit"
#: src/Menus.cpp:4162
msgid "Split to new track"
msgstr "Kopírovat do nové stopy"
#: src/Menus.cpp:4162
msgid "Split New"
msgstr "Přesunout do nové zvukové stopy"
#: src/Menus.cpp:4534
msgid "Frequency Analysis"
msgstr "Frekvenční analýza"
#: src/Menus.cpp:4691
#, c-format
msgid "Imported labels from '%s'"
msgstr "Nahrané štítky z '%s'"
#: src/Menus.cpp:4692
msgid "Import Labels"
msgstr "Nahrát štítky"
#: src/Menus.cpp:4703
msgid "Select a MIDI file..."
msgstr "Vybrat MIDI soubor..."
#: src/Menus.cpp:4707
msgid ""
"MIDI and Allegro files (*.mid;*.midi;*.gro)|*.mid;*.midi;*.gro|MIDI files (*."
"mid;*.midi)|*.mid;*.midi|Allegro files (*.gro)|*.gro|All files (*.*)|*.*"
msgstr ""
"MIDI a soubory Allegro (*.mid;*.midi;*.gro)|*.mid;*.midi;*.gro|Soubory MIDI "
"(*.mid;*.midi)|*.mid;*.midi|Soubory Allegro (*.gro)|*.gro|Všechny soubory (*."
"*)|*.*"
#: src/Menus.cpp:4724
#, c-format
msgid "Imported MIDI from '%s'"
msgstr "Nahrané MIDI z '%s'"
#: src/Menus.cpp:4725
msgid "Import MIDI"
msgstr "Nahrát MIDI"
#: src/Menus.cpp:4739
msgid "Select any uncompressed audio file..."
msgstr "Vybrat nekomprimovaný zvukový soubor..."
#: src/Menus.cpp:4743
msgid "All files (*)|*"
msgstr "Všechny soubory (*)|*"
#: src/Menus.cpp:4768 src/Menus.cpp:4769
msgid "Edit Metadata Tags"
msgstr "Upravit štítky popisných dat"
#: src/Menus.cpp:4769 src/export/Export.cpp:384
#: src/export/ExportMultiple.cpp:679 src/export/ExportMultiple.cpp:816
msgid "Edit Metadata"
msgstr "Upravit popisná data"
#: src/Menus.cpp:4825
#, c-format
msgid "Rendered all audio in track '%s'"
msgstr "Veškerý zvuk ve stopě '%s' spojen"
#: src/Menus.cpp:4828
msgid "Render"
msgstr "Spojit"
#: src/Menus.cpp:4833
#, c-format
msgid "Mixed and rendered %d tracks into one new stereo track"
msgstr "%d stopy smíchány (spojeny) do jedné nové stereo stopy"
#: src/Menus.cpp:4836
#, c-format
msgid "Mixed and rendered %d tracks into one new mono track"
msgstr "%d stopy smíchány (spojeny) do jedné nové mono stopy"
#: src/Menus.cpp:4838 src/Mix.cpp:169
msgid "Mix and Render"
msgstr "Smíchat (spojit) stopy"
#: src/Menus.cpp:5002
msgid "start to zero"
msgstr "Začátek na nule"
#: src/Menus.cpp:5003 src/Menus.cpp:5008 src/Menus.cpp:5013
#: src/effects/Contrast.cpp:252 src/effects/ToneGen.cpp:304
msgid "Start"
msgstr "Začátek"
#: src/Menus.cpp:5007
msgid "start to cursor/selection start"
msgstr "Začátek na začátku ukazatele/výběru"
#: src/Menus.cpp:5012
msgid "start to selection end"
msgstr "Začátek na konci výběru"
#: src/Menus.cpp:5017
msgid "end to cursor/selection start"
msgstr "Konec na začátku ukazatele/výběru"
#: src/Menus.cpp:5018 src/Menus.cpp:5023 src/effects/Contrast.cpp:253
#: src/effects/ToneGen.cpp:305 src/toolbars/SelectionBar.cpp:149
#: src/toolbars/SelectionBar.cpp:152 src/toolbars/SelectionBar.cpp:257
msgid "End"
msgstr "Konec"
#: src/Menus.cpp:5022
msgid "end to selection end"
msgstr "Konec na konci výběru"
#: src/Menus.cpp:5028
msgid "end to end"
msgstr "Konec na konci"
#: src/Menus.cpp:5029
msgid "End to End"
msgstr "Konec na konci"
#: src/Menus.cpp:5033
msgid "together"
msgstr "K sobě"
#: src/Menus.cpp:5034
msgid "Together"
msgstr "K sobě"
#: src/Menus.cpp:5110
#, c-format
msgid "Aligned/Moved %s"
msgstr "Zarovnáno/Přesunuto %s"
#: src/Menus.cpp:5111
#, c-format
msgid "Align %s/Move"
msgstr "Zarovnat %s/Přesunout"
#: src/Menus.cpp:5114
#, c-format
msgid "Aligned %s"
msgstr "Zarovnáno %s"
#: src/Menus.cpp:5115
#, c-format
msgid "Align %s"
msgstr "Zarovnat %s"
#: src/Menus.cpp:5226
msgid "Synchronizing MIDI and Audio Tracks"
msgstr "Synchronizace MIDI a zvukových stop"
#: src/Menus.cpp:5392
#, c-format
msgid ""
"Alignment completed: MIDI from %.2f to %.2f secs, Audio from %.2f to %.2f "
"secs."
msgstr ""
"Zarovnání dokončeno: MIDI od %.2f do %.2f sek., Zvuk od %.2f do %.2f sek."
#: src/Menus.cpp:5395
msgid "Sync MIDI with Audio"
msgstr "Synchronizovat MIDI se zvukem"
#: src/Menus.cpp:5399
#, c-format
msgid ""
"Alignment error: input too short: MIDI from %.2f to %.2f secs, Audio from "
"%.2f to %.2f secs."
msgstr ""
"Zarovnání se nezdařilo: Vstup je příliš krátký: MIDI od %.2f do %.2f sek., "
"Zvuk od %.2f do %.2f sek."
#: src/Menus.cpp:5410
msgid "Internal error reported by alignment process."
msgstr "Vnitřní chyba nahlášena procesem zarovnávání."
#: src/Menus.cpp:5424
msgid "Created new audio track"
msgstr "Vytvořit novou zvukovou stopu"
#: src/Menus.cpp:5424 src/Menus.cpp:5446 src/Menus.cpp:5461 src/Menus.cpp:5481
msgid "New Track"
msgstr "Nová stopa"
#: src/Menus.cpp:5446
msgid "Created new stereo audio track"
msgstr "Vytvořit novou zvukovou stereo stopu"
#: src/Menus.cpp:5461
msgid "Created new label track"
msgstr "Vytvořena nová popisová stopa"
#: src/Menus.cpp:5470
msgid ""
"This version of Audacity only allows one time track for each project window."
msgstr ""
"Tato verze Audacity umožňuje pouze jednorázovou stopu pro každé okno "
"projektu."
#: src/Menus.cpp:5481
msgid "Created new time track"
msgstr "Vytvořena nová časová stopa"
#: src/Menus.cpp:5606
msgid "Edited labels"
msgstr "Upravené štítky"
#: src/Menus.cpp:5712
msgid "Removed audio track(s)"
msgstr "Odstraněná zvuková stopa(y)"
#: src/Menus.cpp:5712
msgid "Remove Track"
msgstr "Odstranit stopu"
#: src/Menus.cpp:5772
msgid "Audio Device Info"
msgstr "Informace o zvukovém zařízení"
#: src/Menus.cpp:5868 src/Menus.cpp:5929 src/export/ExportFFmpeg.cpp:900
#: src/export/ExportMP3.cpp:1888
msgid "Resample"
msgstr "Převzorkovat"
#: src/Menus.cpp:5894 src/TrackPanel.cpp:7745
msgid "New sample rate (Hz):"
msgstr "Nový vzorkovací kmitočet (Hz):"
#: src/Menus.cpp:5918 src/TrackPanel.cpp:7774
msgid "The entered value is invalid"
msgstr "Vložená hodnota je neplatná"
#: src/Menus.cpp:5927
#, c-format
msgid "Resampling track %d"
msgstr "Převzorkování stopy %d"
#: src/Menus.cpp:5936
msgid "Resampled audio track(s)"
msgstr "Převzorkovaná zvuková stopa(y)"
#: src/Menus.cpp:5936
msgid "Resample Track"
msgstr "Převzorkovat stopu"
#: src/Mix.cpp:131 src/Mix.cpp:146
msgid "Mix"
msgstr "Smíchat"
#: src/Mix.cpp:170
msgid "Mixing and rendering tracks"
msgstr "Spojit (smíchat) stopy"
#: src/MixerBoard.cpp:213 src/TrackPanel.cpp:4248 src/widgets/ASlider.cpp:373
msgid "Velocity"
msgstr "Síla tónu"
#: src/MixerBoard.cpp:222 src/MixerBoard.cpp:225 src/MixerBoard.cpp:397
#: src/TrackPanel.cpp:4244 src/TrackPanel.cpp:7052 src/TrackPanel.cpp:8722
#: src/widgets/ASlider.cpp:355
msgid "Gain"
msgstr "Zesílení"
#: src/MixerBoard.cpp:245 src/MixerBoard.cpp:246
msgid "Musical Instrument"
msgstr "Hudební nástroj"
#: src/MixerBoard.cpp:262 src/MixerBoard.cpp:264 src/MixerBoard.cpp:416
#: src/TrackPanel.cpp:4244 src/TrackPanel.cpp:6997 src/TrackPanel.cpp:8730
#: src/widgets/ASlider.cpp:345
msgid "Pan"
msgstr "Vyvážení"
#: src/MixerBoard.cpp:277 src/MixerBoard.cpp:325 src/MixerBoard.cpp:1436
#: src/TrackPanel.cpp:8670
msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit"
#: src/MixerBoard.cpp:290 src/MixerBoard.cpp:326 src/MixerBoard.cpp:1486
#: src/TrackPanel.cpp:8668
msgid "Solo"
msgstr "Sólo"
#: src/MixerBoard.cpp:312 src/MixerBoard.cpp:330
msgid "Signal Level Meter"
msgstr "Měřič úrovně signálu"
#: src/MixerBoard.cpp:397 src/TrackPanel.cpp:4243
msgid "Moved gain slider"
msgstr "Ovládání hlasitosti posunuto"
#: src/MixerBoard.cpp:416 src/TrackPanel.cpp:4243
msgid "Moved pan slider"
msgstr "Ovládání vyvážení (panorama) posunuto"
#: src/MixerBoard.cpp:1704
#, c-format
msgid "Audacity Mixer Board%s"
msgstr "Směšovač Audacity %s"
#: src/NoteTrack.cpp:107
msgid "Note Track"
msgstr "Notová stopa"
#: src/Prefs.cpp:158
msgid ""
"Reset Preferences?\n"
"\n"
"This is a one-time question, after an 'install' where you asked to have the "
"Preferences reset."
msgstr ""
"Vynulovat nastavení?\n"
"\n"
"Toto je jednorázová otázka pokládaná po instalaci, kde jste dotazováni na "
"vynulování nastavení."
#: src/Prefs.cpp:159
msgid "Reset Audacity Preferences"
msgstr "Nastavit znovu nastavení Audacity"
#: src/Prefs.cpp:170
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Selhalo odstranění %s"
#: src/Prefs.cpp:170
msgid "Failed!"
msgstr "Selhalo!"
#: src/Printing.cpp:173
msgid "There was a problem printing."
msgstr "Vyskytly se problémy s tiskem."
#: src/Printing.cpp:174
msgid "Print"
msgstr "Tisk"
#: src/Project.cpp:879
msgid "Main Mix"
msgstr "Hlavní směšovač"
#: src/Project.cpp:1004
#, c-format
msgid "Welcome to Audacity version %s"
msgstr "Vítejte v Audacity verze %s"
#: src/Project.cpp:1174
msgid "(Recovered)"
msgstr "(Obnoveno)"
#: src/Project.cpp:1914 src/TrackPanel.cpp:1008
msgid "Recorded Audio"
msgstr "Nahraný zvuk"
#: src/Project.cpp:1914 src/TrackPanel.cpp:1008
#: src/toolbars/ControlToolBar.cpp:196
msgid "Record"
msgstr "Nahrávat"
#: src/Project.cpp:1940
msgid "Save changes before closing?"
msgstr "Uložit změny před zavřením?"
#: src/Project.cpp:1943
msgid ""
"\n"
"If saved, the project will have no tracks.\n"
"\n"
"To save any previously open tracks:\n"
"Cancel, Edit > Undo until all tracks\n"
"are open, then File > Save Project."
msgstr ""
"\n"
"Pokud bude uložen, nebude mít žádné stopy.\n"
"\n"
"Pro uložení předchozích stop klepněte na\n"
"Zrušit, potom na Úpravy -> Zpět, dokud nebudou všechny stopy\n"
"vidět otevřené, pak na Soubor -> Uložit projekt."
#: src/Project.cpp:1946
msgid "Save changes?"
msgstr "Uložit změny?"
#: src/Project.cpp:2216
msgid "Select one or more audio files..."
msgstr "Zvolte jeden nebo více zvukových souborů..."
#: src/Project.cpp:2252
#, c-format
msgid "%s is already open in another window."
msgstr "%s je už otevřen v jiném okně."
#: src/Project.cpp:2255 src/Project.cpp:2422 src/Project.cpp:2641
#: src/Project.cpp:2820
msgid "Error Opening Project"
msgstr "Chyba při otevírání projektu"
#: src/Project.cpp:2269 src/Project.cpp:3635
msgid "Audacity projects"
msgstr "Projekty Audacity"
#: src/Project.cpp:2322
#, c-format
msgid ""
"This file was saved by Audacity version %s. The format has changed. \n"
"\n"
"Audacity can try to open and save this file, but saving it in this \n"
"version will then prevent any 1.2 or earlier version opening it. \n"
"\n"
"Audacity might corrupt the file in opening it, so you should back it up "
"first. \n"
"\n"
"Open this file now?"
msgstr ""
"Tento soubor byl uložen Audacity verze %s. Formát se změnil. \n"
"\n"
"Audacity se může pokusit o otevření a uložení tohoto souboru, ale jeho "
"uložení v této\n"
"verzi pak zabrání jeho otevření verzí 1.2 nebo dřívější. \n"
"\n"
"V nepříznivém případě by Audacity mohla soubor při jeho otevírání poškodit, "
"proto, prosím, nejprve vytvořte jako zálohu jeho zajišťovací kopii. \n"
"\n"
"Otevřít soubor nyní?"
#: src/Project.cpp:2332
msgid "1.0 or earlier"
msgstr "1.0 nebo dřívější"
#: src/Project.cpp:2337 src/Project.cpp:2911
msgid "Warning - Opening Old Project File"
msgstr "Varování - Otevíráte starý formát projektu"
#: src/Project.cpp:2371
msgid ""
"You are trying to open an automatically created backup file.\n"
"Doing this may result in severe data loss.\n"
"\n"
"Please open the actual Audacity project file instead."
msgstr ""
"Pokoušíte se otevřít automaticky vytvořený zajišťovací soubor se zálohou.\n"
"To může vést až k vážné ztrátě dat.\n"
"Namísto toho, prosím, otevřete skutečný soubor s projektem Audacity."
#: src/Project.cpp:2372
msgid "Warning - Backup File Detected"
msgstr "Varování - zjištěn soubor se zálohou"
#: src/Project.cpp:2386 src/xml/XMLWriter.cpp:330
msgid "Error Opening File"
msgstr "Chyba při otevírání souboru"
#: src/Project.cpp:2394
msgid "Error opening file"
msgstr "Chyba při otevírání souboru"
#: src/Project.cpp:2400
#, c-format
msgid ""
"File may be invalid or corrupted: \n"
"%s"
msgstr ""
"Soubor může být neplatný nebo poškozený: \n"
"%s"
#: src/Project.cpp:2401
msgid "Error Opening File or Project"
msgstr "Chyba při otevírání souboru nebo projektu"
#: src/Project.cpp:2421
msgid ""
"Audacity was unable to convert an Audacity 1.0 project to the new project "
"format."
msgstr ""
"Audacity nedokázalo převést projekt z Audacity 1.0 do nového formátu "
"projektu."
#: src/Project.cpp:2577
msgid "Project was recovered"
msgstr "Projekt byl obnoven"
#: src/Project.cpp:2577
msgid "Recover"
msgstr "Obnovit"
#: src/Project.cpp:2580
msgid "Could not remove old auto save file"
msgstr "Nelze odstranit starý automaticky uložený soubor"
#: src/Project.cpp:2724 src/Project.cpp:2725
msgid "<unrecognized version -- possibly corrupt project file>"
msgstr "<nerozpoznaná verze -- soubor s projektem je zřejmě poškozen>"
#: src/Project.cpp:2818
#, c-format
msgid "Couldn't find the project data folder: \"%s\""
msgstr "Nepodařilo se najít složku s daty projektu: \"%s\""
#: src/Project.cpp:2875
#, c-format
msgid ""
"This file was saved using Audacity %s.\n"
"You are using Audacity %s. You may need to upgrade to a newer version to "
"open this file."
msgstr ""
"Tento soubor byl uložen Audacity %s.\n"
"Používáte Audacity %s. Pro otevření tohoto souboru bude třeba, abyste "
"program povýšil na novější verzi."
#: src/Project.cpp:2879
msgid "Can't open project file"
msgstr "Nelze otevřít soubor s projektem"
#: src/Project.cpp:3125
msgid ""
"Your project is now empty.\n"
"If saved, the project will have no tracks.\n"
"\n"
"To save any previously open tracks:\n"
"Click 'No', Edit > Undo until all tracks\n"
"are open, then File > Save Project.\n"
"\n"
"Save anyway?"
msgstr ""
"Váš projekt je nyní prázdný.\n"
"Pokud bude uložen, projekt nebude mít žádné stopy.\n"
"\n"
"Pro uložení jakýchkoli předtím otevřených stop:\n"
"Klepněte na Ne, pak na Úpravy -> Zpět, dokud\n"
"nebudou otevřeny všechny stopy, potom klepněte\n"
"na Soubor -> Uložit projekt.\n"
"\n"
"Přesto uložit?"
#: src/Project.cpp:3126
msgid "Warning - Empty Project"
msgstr "Varování - prázdný projekt"
#: src/Project.cpp:3185
#, c-format
msgid ""
"Could not save project. Path not found. Try creating \n"
"directory \"%s\" before saving project with this name."
msgstr ""
"Projekt se nepodařilo uložit. Cesta nenalezena. Pokuste\n"
"se před uložením projektu s tímto názvem vytvořit adresář \"%s\"."
#: src/Project.cpp:3187 src/Project.cpp:3224 src/Project.cpp:3247
#: src/Project.cpp:3568 src/Project.cpp:3658
msgid "Error Saving Project"
msgstr "Chyba při ukládání projektu"
#: src/Project.cpp:3222
#, c-format
msgid ""
"Could not save project. Perhaps %s \n"
"is not writable or the disk is full."
msgstr ""
"Projekt se nepodařilo uložit. Možná není %s\n"
"zapisovatelný, nebo je disk plný."
#: src/Project.cpp:3245 src/Project.cpp:4513 src/Tags.cpp:1164
#: src/effects/Equalization.cpp:1189
#, c-format
msgid "Couldn't write to file \"%s\": %s"
msgstr "Nelze zapisovat do souboru \"%s\": %s"
#: src/Project.cpp:3325
#, c-format
msgid "Saved %s"
msgstr "Uloženo %s"
#: src/Project.cpp:3481
#, c-format
msgid "Imported '%s'"
msgstr "Nahráno '%s'"
#: src/Project.cpp:3482
msgid "Import"
msgstr "Nahrát"
#: src/Project.cpp:3518
msgid "Error Importing"
msgstr "Chyba při nahrávání"
#: src/Project.cpp:3567 src/Project.cpp:3657
msgid ""
"The project was not saved because the file name provided would overwrite "
"another project.\n"
"Please try again and select an original name."
msgstr ""
"Projekt byl uložen, protože by poskytnutý název souboru přepsal jiný "
"projekt.\n"
"Zkuste to, prosím, znovu a vyberte původní název."
#: src/Project.cpp:3603
msgid "<untitled>"
msgstr "<bez názvu>"
#: src/Project.cpp:3608
msgid ""
"'Save Compressed Project' is for an Audacity project, not an audio file.\n"
"For an audio file that will open in other apps, use 'Export'.\n"
"\n"
"Compressed project files are a good way to transmit your project online, \n"
"but they have some loss of fidelity.\n"
"\n"
"To open a compressed project takes longer than usual, as it imports \n"
"each compressed track.\n"
msgstr ""
"Uložit komprimovaný projekt je určeno pro uložení projektu\n"
"Audacity, ne pro zvukový soubor. Pro zvukový soubor, který se bude\n"
"otevírat v jiných programech použijte Uložit v jiném formátu.\n"
"\n"
"Zkomprimované projektové soubory jsou dobrou cestou pro odeslání\n"
"vašeho projektu na internet, ale dochází u nich k určité ztrátě věrnosti.\n"
"\n"
"Otevření zkomprimovaného projektu trvá déle než obvykle, protože se zavádí "