Browse Source

Update Polish translation, thx Patryk Kubiak

pull/698/head
billz 3 years ago
parent
commit
31b01e7704
  1. BIN
      locale/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.mo
  2. 36
      locale/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.po

BIN
locale/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.mo

36
locale/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.po

@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: raspap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Bill Zimmerman <billzimmerman@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-19 08:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-01 06:44\n"
"Last-Translator: Patryk Kubiak\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-01 09:45\n"
"Last-Translator: Bill Zimmerman <billzimmerman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"Language: pl_PL\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"X-Crowdin-Project: raspap\n"
"X-Crowdin-Project-ID: 395801\n"
"X-Crowdin-Language: pl\n"
"X-Crowdin-File: /master/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.po\n"
"X-Crowdin-File: /master/locale/en_US/LC_MESSAGES/messages.po\n"
"X-Crowdin-File-ID: 10\n"
#: index.php
@ -34,7 +34,7 @@ msgid "WiFi client"
msgstr "Klient WiFi"
msgid "Hotspot"
msgstr "Punkt dostępu WiFi"
msgstr "Punkt dostępu"
msgid "Memory Use"
msgstr "Użycie pamięci"
@ -447,20 +447,20 @@ msgid "Configures the max_num_sta option of hostapd. The default and maximum is
msgstr "Konfiguruje opcję max_num_sta w hostapd. Domyślna i największa możliwa wartość to 2007. Jeśli pole jest puste lub wynosi 0, używana jest domyślna wartość."
msgid "Beacon interval"
msgstr ""
msgstr "Częstotliwość znacznika"
msgid "Disable <code>disassoc_low_ack</code>"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz <code>disassoc_low_ack</code>"
msgid "Do not disassociate stations based on excessive transmission failures."
msgstr ""
msgstr "Nie odłączaj stacji na podstawie nadmiernych awarii transmisji."
#: includes/networking.php
msgid "Summary"
msgstr "Podsumowanie"
msgid "Internet connection"
msgstr ""
msgstr "Połączenie internetowe"
msgid "Current settings"
msgstr "Aktualne ustawienia"
@ -542,10 +542,10 @@ msgid "System Shutting Down Now!"
msgstr "System jest wyłączany!"
msgid "Web server port"
msgstr ""
msgstr "Port serwera sieci Web"
msgid "Web server bind address"
msgstr ""
msgstr "Adres powiązania serwera WWW"
#: includes/themes.php
msgid "Theme settings"
@ -555,7 +555,7 @@ msgid "Select a theme"
msgstr "Wybierz motyw"
msgid "Color"
msgstr ""
msgstr "Kolor"
#: includes/data_usage.php
msgid "Data usage"
@ -758,23 +758,23 @@ msgid "Information provided by adblock"
msgstr "Informacje dostarczone przez AdBlock"
msgid "Enable custom blocklist"
msgstr ""
msgstr "Włącz własną listę zablokowanych"
msgid "Define custom hosts to be blocked by entering an IPv4 or IPv6 address followed by any whitespace (spaces or tabs) and the host name."
msgstr ""
msgstr "Zdefiniuj własne adresy gospodarzów do zablokowania poprzez wprowadzenie adresu IPv4 lub IPv6 wraz z nazwą domeny po spacji lub tabulatorze."
msgid "<b>IPv4 example:</b> 0.0.0.0 badhost.com"
msgstr ""
msgstr "<b>IPv4 przykład:</b> 0.0.0.0 badhost.com"
msgid "This option adds an <code>addn-hosts</code> directive to the dnsmasq configuration."
msgstr ""
msgstr "Ta opcja dodaje dyrektywę <code>addn-hosts</code> do konfiguracji dnsmasq."
msgid "Custom blocklist not defined"
msgstr ""
msgstr "Własna lista zablokowanych nie została zdefiniowana"
msgid "Invalid custom IP address found on line "
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny niestandardowy adres IP znaleziony w linii "
msgid "Invalid custom host found on line "
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny niestandardowy adres gospodarza znaleziony w linii "
Loading…
Cancel
Save